Pipko je elektronski taster za zvono i stepenišno svetlo koji u potpunosti zamenjuje postojeće mehaničke tastere. Dodirom na površinu tastera, elektronski putem se zatvara strujno kolo i vrši aktivacija stepenišnog automata ili kućnog zvona. Pipko može da radi u svim vremenskim uslovima, a može se aktivirati rukavicom ili laktom iako imamo zimsku jaknu.

Pipko je odgovoran za:

  • Eleganciju, jer je samo pet milimetara debeo,
  • Stvaranje vizuelnog ugođaja, posredstvom pozadinskog osvetljenja,
  • Brzu i jeftinu promenu vizuelnog ugođaja, posredstvom izmenjivih maski,
  • Dugovečnost i bešuman rad, pošto nema pokretnih elemenata.