Beogradski sajam je doneo odluku da se otkažu Međunarodni sajam nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije i Međunarodni sajam mašina i alata za drvnu industriju, čije je održavanje planirano u terminu od 10. do 15. novembra 2020, kao i Međunarodni sajam medicine i stomatologije koji je trebalo da se održi od 15. do 17. oktobra.

Kako se nadležni Republički krizni štab do ovog trenutka nije izjasnio u prilog održavanju manifestacija na Beogradskom sajmu, ni o ponuđenim organizacionim modalitetima i bezbednosnim garancijama koje je Beogradski sajam ponudio, procenjeno je da u periodu koji je preostao do planiranog termina, u potpuno neizvesnim uslovima funkcionisanja, više nije moguće kvalitetno i pouzdano izvršiti pripreme za tu manifestaciju.