Od 23. do 27. oktobra 2019. godine, u hali 3A Beogradskog sajma, na prostoru od 1.000 m2 Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Nacionalnom organizacijom osoba sa invaliditetom, po drugi put organizuje Sajam J=DNAKI.

Cilj predstavljanja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je informisanje javnosti o aktivnostima koje u okviru nadležnosti Ministarstvo sprovodi radi unapređenja kvaliteta života svih građana.

Tokom trajanja Sajma J=DNAKI, kroz različite sadržaje biće predstavljene inovativne i afirmativne aktivnosti i mere, kao i primeri dobre prakse koji doprinose stvaranju inkluzivnog društva uz uvažavanje specifičnosti i potreba svih građana.

U okviru štanda Ministarstva obezbeđen je prostor na kojem će biti izložene slike i druga umetnička dela čiji su autori osobe sa invaliditetom, kao i rukotvorine, nakit i različiti predmeti koje su takođe izradile osobe sa invaliditetom i korisnici ustanova socijalne zaštite.

Na Beogradskom sajmu u okviru štanda Ministarstva predstaviće se:

  • Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom – NOOIS
  • Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije – UIPS
  • Republički zavod za socijalnu zaštitu
  • Komora socijalne zaštite
  • Asocijacija centara socijalne zaštite
  • Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
  • Nacionalna služba za zapošljavanje
  • Inspektorat za rad
  • Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
  • Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

Tokom sajma će kroz brojne radionice, kulturno-umetničke programe, okrugle stolove i slično osobe sa invaliditetom predstaviti svoj rad i rad svih 34 Saveza i 543 udruženja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji.

Sve hale Beogradskog sajma su prilagođene za pristup osobama sa invaliditetom.

Radno vreme manifestacije: 23 i 24. oktobra (sreda, četvrtak) od 10 do 20 časova, a 25, 26. i 27. oktobra (petak, subota i nedelja) od 10 do 21 čas.

Cena ulaznice: Cena pojedinačne ulaznice je 250 dinara, za grupne posete 150 dinara, dok je parking 150 dinara po satu.