Pod nazivom „Složni mozaik Srbije“ na Beogradskom sajmu 10. decembra se održava 2. Sajam nacionalnih manjina, a istovremeno se obeležava i Međunarodni dan ljudskih prava. Organizatori manifestacije su Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Republike Srbije i nacionalni saveti nacionalnih manjina – mađarski, slovački, češki, romski, crnogorski, nemački, bugarski, rumunski, hrvatski, bunjevački, rusinski, ukrajinski, vlaški, makedonski, grčki i aškalijski.

Nacionalne manjine na svojim štandovima predstavljaju svoju kulturnu baštinu – narodne nošnje, stare zanate, gastronomske specijalitete, ručnu radinost, izdavaštvo. U okviru kulturno-umetničkog programa nastupiće kulturno-umetnička društva koja će izvoditi tradicionalne igre i pesme.

O značaju ove manifestacije govori podatak da u Srbiji živi više od 26 nacionalnih manjina, a da 21 manjina ima svoj nacionalni savet koji finansira država. Nacionalni saveti su institucije preko kojih se manjine zalažu za svoja prava, očuvanje i promovisanje svoje baštine, kao i unapređenje svog položaja.

Sajam je otvoren od 10 do 17 časova, a ulaz je besplatan.