Četvrtak, 19. maj na 60. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća svakako će obeležiti skup posvećen unapređenju ekonomske saradnje Srbije i Italije. Reč je o saradnji u oblasti razvoja i primene novih proizvodnih tehnologija, sa posebnim fokusom na preduzetništvo u oblasti prerađivačke industrije. Konferencija se održava pod nazivom

ISCP 2016 Annual Conference
Research to Business Conference on Italian-Serbian Collaboration Platform in Advanced Manufacturing Systems and Technologies
Fostering Manufacturing Entrepreneurship through Technology Innovation

Organizatori Konferencije su Beogradski sajam – Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća, Akademija inženjerskih nauka Srbije, Italijanska asocijacija za mehatroniku i industrijsku automatizaciju, Asocijacija ittalijanskih i srpskih naučnika i istraživača, privredne komore Srbije i Beograda, Italijanski institut za industrijsku tehnologiju i automatizaciju, Udruženje italijanskih privrednika u Srbiji, Asocijacija italijanskih proizvođača alatnih mašina i robota, kao i Italijanska agencija za promociju spoljne trgovine.

Konferencija je podeljena na nekoliko segmenata. Pored predstavljanja tehnoloških inovacija, promocije preduzetništva i naučnih dostignuća, predviđene su stručne diskusije učesnika, ali i otvorena diskusija sa auditorijumom.

U okviru današnjeg pratećeg programa KTTS d.o.o. iz Inđije organizuje YUDO Hot Runner Systems – SAMIT. Poseban akcenat prilikom prezentacije grupe YUDO biće na zastupanju grupe na svetskim tržištima i dostupnim rešenjima. Biće predstavljene tehničke prednosti YUDO sistema, što je dodatna vrednost za kupce, zatim referentna rešenja, proces pripreme kalkulacija i ponuda. Poseban segment biće posvećen početku prodaje ovog sistema u Srbiji.

Savez pronalazača Srbije danas na Sajmu tehnike obeležava jubilej – 60 godina rada, uz svečanu dodelu priznanja.