Na sajmu i najbolje tehnološke inovacije za 2018. godinu

U konkurenciji za NAJBOLJU TEHNOLOŠKU INOVACIJU 2018. godine, koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, bilo je 116 timova sa projektima iz svih oblasti. Takmičenje je startovalo aprila 2018, a posle više rundi eliminacija okončano je krajem decembra ulaskom šest ekipa u finale (četiri iz Beograda i po jedna iz Stare Pazove i Nove Varoši), a onda i konačnom pobedom tima “Motimove”.

Svih šest finalnih projekata sa ovog prestižnog takmičenja biće predstavljeno i na 63. Međunarodnom sajmu tehnike, na štandu 3009 u hali 3 Beogradskog sajma.

Konačni poredak finalista i njihovih inovacija bio je:

  • Motimove – “Motimove – Pacemaker za pokrete”,
  • Skrobikus – “Inovativni postupak dobijanja oksidovanog skroba za izradu adhezivnih materijala u ambalažnoj i građevinskoj industriji”
  • BioTeh tim – “Protočni bioreaktor za jednokratnu upotrebu”
  • Optimonia – “Kondenzaciona sušara sa toplotnom pumpom za voće, povrće i bilje”
  • Klaster “Dermanysus galinae” – “Smeša koja sadrži parafinsko ulje kao insekticidno i akaricidno aktivno jedinjenje (P 547/17)”
  • Uvac – “Specifična struktura ishrane junadi u zatvorenom tovu uz isključivo korišćenje kombinovane kabaste biljne hrane”

1. MOTIMOVE

Pacemaker za pokrete

Pobednička inovacija “Motimove” istoimenog tima, koji čine dr Lana Popović Maneski, prof. dr Dejan Popović, akademik, i Ivan Topalović, predstavlja elektronski stimulator za mišiće, čije dejstvo može da se definiše sintagmom “pacemaker za pokrete”.

Funkcije koje, kod slabosti ili paralize mišića, ovaj sistem podržava su: vožnja stacionarnog i pokretnog tricikla, stajanje, hodanje, hvatanje i jačanje mišića radi prevencije atrofije i održavanja opsega pokreta u zglobovima. Na tržištu ne postoje uređaji koji ovo omogućavaju na način prihvatljiv za kliničku rehabilitaciju.

“Motimove” integriše originalni elektronski sklop koji generiše visoki napon potreban za aktivaciju paralizovanih mišića, kontroler koji definiše trajanje, intenzitet i učestanost impulsa koji se dovode na elektrode. Inteligentni algoritam upravljanja koristi signale sa senzora koji su na telu korisnika. Specifičnost su i nove elektrode sa velikim brojem polja, neophodne za smanjenje zamora i ciljanu aktivaciju mišića.

U poređenju sa sistemima u svetu ovaj sistem ima veću snagu, veći broj stimulacionih kanala, distribuiranu asinhronu generaciju impulsa, vizuelni interfejs u skladu sa zahtevima korisnika i otvoreni softver za kreiranje novih primena.

“Motimove” je namenjen pacijentima paralizovanim usled povrede mozga ili kičmene moždine.

2. SKROBIKUS

Inovativni postupak dobijanja oksidovanog/anjonskog skroba za izradu adhezivnih materijala u ambalažnoj i građevinskoj industriji

Inovacija je novi, ekološki prihvatljiviji i jeftiniji postupak dobijanja oksidovanog/anjonskog skroba, kao osnovnog materijala, koji ima primenu u ambalažnoj, drvnoj, građevinskoj i industriji nameštaja. Ovaj tehnološki postupak daje set novih metoda oksidacije skroba korišćenjem ekološki prihvatljivijih oksidanasa (vodonik-peroksid, amonijum i kalijum-persulfat) i katalizatora (metalni kompleksi tanina i adipinske kiseline). Oksidovani skrob (poreklom iz pšenice, krompira i kukuruza) može se opciono koristiti kao vezivno/adhezivno sredstvo u drvnoj i ambalažnoj industriji ili se može podvrgnuti procesu namešavanja sa derivatima lignina, čime se postiže bolja procesabilnost materijala. Oksidovani skrob u formi peleta/ljuspica ili u praškastom obliku (rastvorljivom/disperzibilnom u vodi) može se koristiti i kao adhezivno sredstvo/modifikator reologije, čime se poboljšanju fizičko-mehanička i adhezivna svojstva građevinskih i ambalažnih materijala. Prednosti nove tehnologije u odnosu na postojeće su: smanjenje potrošnje sirovina/energije, količine procesne/otpadne vode, broja tehnoloških operacija i dimenzija procesne opreme, niži troškovi (po zakonitostima “zelene” i cirkularne ekonomije.)

3. BIOTEH TIM

Protočni bioreaktor za jednokratnu upotrebu

Protočni bioreaktor za jednokratnu upotrebu prvenstveno je namenjen unapređenju istraživanja u oblastima biomedicinskog inženjerstva i razvoja novih biomaterijala. U odnosu na klasične metode ispitivanja ćelija u monosloju u statičkoj kulturi, gde ćelije gube mnoga svoja fiziološka svojstva, ovaj bioreaktor omogućava gajenje ćelija u trodimenzionalnom okruženju (npr. sferiodi, prirodno tkivo ili u biomaterijalu) pri kontinualnom protoku imitirajući prirodnu sredinu u prokrvljenim tkivima. Uz to, bioreaktor omogućava i fiziološki relevantnu karakterizaciju novih biomaterijala, što može da smanji broj neophodnih ispitivanja na životinjama, a krajnji cilj je transfer optimizovanog sistema u kliniku za dobijanje tkivnih implantata. U odnosu na postojeća rešenja, ovaj bioreaktor je posebno projektovan za jednokratnu upotrebu, što minimizuje rizik od kontaminacije i omogućava jednostavno rukovanje i licima bez tehničke ekspertize. Primenom ovog bioreaktora, naučno-istraživačke laboratorije na lak i dostupan način mogu značajno da unaprede svoja istraživanja u skladu sa savremenim naučnim tokovima.

4. OPTIMONIA

Kondenzaciona sušara sa toplotnom pumpom za voće, povrće i bilje

Ova inovacija predstavlja uređaj za proizvodnju suvog proizvoda (voća, povrća, bilja) sa sadržajem vlage ispod 2%, visokog kvaliteta i visoke cene (kao što je prah od voća i povrća) uz upotrebu jeftine – otpadne sirovine. Uređaj predstavlja tehnološku zamenu za postojeće zatvorene sisteme sušenja (vakumskog i liofilizatora) sa desetostruko nižom nabavnom cenom i desetostruko nižim troškovima proizvodnje gotovog proizvoda (uz desetostruko manje potrošnje energije).

Namenjeno je proizvođačima svežeg voća i povrća, početnicima koji žele da započnu sopstveni biznis sa prihvatljivim troškovima ulaganja, kao i industrijama koje imaju potrebu za sušenjem.

U svetu postoji velika potreba za ovakvim uređajima i veoma široko tržište sušenih proizvoda (milioni tona sirovine na dnevnom nivou).

KLASTER “DERMANYSUS GALINAE”

Smeša koja sadrži parafinsko ulje kao insekticidno i akaricidno aktivno jedinjenje (P 547/17)

Ovaj proizvod je inovativni preparat za prevenciju i kontrolu infestacije (zaraženosti) crvenom kokošijom grinjom (CKG), koja spada u najznačajnije zdravstvene i ekonomske probleme živinarstva, a koja po stepenu kontrolisanosti može da se oceni kao praktično nekontrolisana. Zahvaljujući istraživačkom i naučnom radu, kao i testiranju u praksi, otkrivena je formula koja je primenjena u kontroli CKG. Uz korišćenje specifičnosti inertnih ulja obezbeđena je maksimalna efikasnost kako bi štetni efekti po živinu, i bez uticaja preparata na meso i jaja, a samim tim i štetni uticaj na životnu sredinu, bili potpuno eliminisani.

6. UVAC

Specifična struktura ishrane junadi u zatvorenom tovu uz isključivo korišćenje kombinovane kabaste biljne hrane

U pitanju je specifična struktura ishrane junadi u zatvorenom tovu, uz isključivo korišćenje kombinovane kabaste biljne hrane. Novinu predstavlja mešavina hrane za stoku, korišćenjem jeftinih i dostupnih sirovina (povrće i žitarice), bez troškova hemijske prerade i transporta, osim sitnjenja (mlevenja).