Izložba na otvorenom - Pozitivni na život

Izložba pod nazivom „Pozitivni na život“, postavljena na 21 panou na otvorenom prostoru ispred upravne zgrade, na ulazu u prostor Beogradskog sajma, predstavlja emotivno i dokumentarističko podsećanje na još nedovršene trenutke istorije koju ova kompanija upravo živi, ali i na njene daleke i sjajne prapočetke.

Više je povoda za ovaj čin samopoštovanja i odašiljanja snažnih pozitivnih poruka. Početni je Svetski dan sajmova, s početka juna, čiji je Beogradski sajam jedan od uvaženih i najstarijih orijentira, čak i nagrađivanih u konkurenciji više hiljada sajmova na globalnom planu, sa neprikosnovenim pravom da se svojim iskustvom, dometima i uspesima predstavi i hvali pred čitavim svetom. Povod je i predstojeća 85. godišnjica od otvaranja kapija prve sajamske manifestacije Beogradskog sajma uopšte, 1937. godine, na prvobitnoj lokaciji, ali i 65. godišnjica postojanja na sadašnjoj.

Važniji od ovih povoda je podsećanje na tragičnu epohu pandemije koronavirusa, kojoj se, dok izložba traje, nazire kraj, a koja je tokom jednoipogodišnjeg terora nad društvom, životom i zdravim razumom i Beogradski sajam gurnula u beznađe i poslovnu depresiju preduboku i za najžilavije spasioce. Ipak, uloga koju je Beogradski sajam, zajedno sa čitavim društvom, odigrao i još uvek igra na humanitarnom planu i tokom procesa masovne vakcinacije, na ključnom frontu u ratu protiv pandemije, već do sada je ostavila jak pečat u globalnoj fenomenologiji društvene odgovornosti, a ova izložba je samo simboličan način da se to još jedanput potcrta.

Konačno, ali ne manje značajan, povod je i moralna i poslovna opsesija da „sve(t) počne našim susretom“, obnavljanjem kontakata, komunikacija i kretanja, kako bi se Beogradski sajam vratio na položaj „mesta koje je video ceo svet“. Izložbom se naglašava strašan ponor između izvanredno uspešne poslovne 2019. i obećavajućeg početka 2020. godine i kolapsa u koje je kompanija dospela doslovno preko noći, već od prvog dana proglašenja epidemije i automatskim uskraćivanjem prava na rad i poslovanje. Ipak, vizije budućnosti nakon izlaska iz krize bile su i ostale stalni pratilac sajamskih snoviđenja, a izložba nije propustila da ih zabeleži.

U interval od 84 godine smestili su se svi ključni trenuci iz istorije Beogradskog sajma, privredni, kulturni, estradni, sportski ili politički događaji koji su je određivali ili usmeravali, brojne ličnosti svetskog formata koje su bile ili svedoci ili učesnici u svemu tome, specifični i originalni doprinosi manifestacija Beogradskog sajma svetskoj sajamskoj industriji, načini na koje je sve nas Beogradski sajam vodio u svet i „privodio“ svet nama na noge.

Izložba se gleda i čita s lakoćom i zavređuje pažnju svakog ko iz bilo kog razloga kroči na tlo Beogradskog sajma. Dobro došli!