Časopis IRT3000 donosi čitaocima nanovije rezultate i smernice na područjima prerade metalnih i nemetalnih materijala, automatizacije i kompjuterizacije, proizvodnje i logistike, IT-tehnologija i drugih savremenih tehnologija, a takođe i mnoštvo korisnih informacija o inovacijama, razvojnim projektima, tehnološkom razvoju i poslovnim dostignućima institucija i firmi iz naučno-istraživačke sfere i privrede.