Iritel a.d. iz Beograda predstavlja vodeću razvojnu i proizvodnu kompaniju na telekomunikacionom tržištu Srbije. Istovremeno, Iritel je akreditovan kao istraživačko-razvojni institut.

Glavni IRITEL-ovi proizvodi su:

– Optički sistemi prenosa (OTP100G/10G optička transportna platforma OTN/DWDM za protoke do 8 Tb/s; CWDM optička transportna platforma; STM-16/4/1 NG-SDH optički sistemi prenosa za protoke do 2.5 Gb/s; WDM/CWDM/OADM pasivni optički sistemi sa multipleksiranjem po talasnim dužinama)

– Pristupni sistemi (Fleksibilni multiplekseri sa različitim učesničkim interfejsima; Konvertori interfejsa / Ethernet preko TDM; TDM preko IP/; Specijalna oprema sa enkripcijom; Sistemi za upravljanje uređajima u telekomunikacionim mrežama,

– Radio komunikacije (Ometači mobilnih komunikacija; Uređaji i sistemi na bazi softverski definisanog radija),

– Uređaji energetske elektronike (Neprekidni izvori napajanja za telekomunikacije; Daljinski nadzor i upravljanje uređajima energetske elektronike).

Na 61. Međunarodnom sajmu tehnike i tehničkih dostignuća Iritel učestvuje na štandu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i predstavlja svoje proizvode: OTP100G – optičku transportnu platformu OTN/DWDM za protoke do 8 Tb/s, STM-16/4/1 – NG-SDH multiservisni optički digitalni sistem, SDNU – sistem za daljinski nadzor i upravljanje uređajima energetske elektronike, SN12/110 – sistem za napajanje i proizvode na bazi softverski definisanog radija.