Institut “Mihajlo Pupin” je vodeća srpska naučnoistraživačka organizacija sa dugom tradicijom u primenjenim istraživanjima i razvoju specifičnih hardverskih i softverskih rešenja u informaciono-komunikacionim tehnologijama.

Kao i prethodnih nekoliko godina Institut na Sajmu tehnike nastupa pod pokroviteljstvom Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Nije neskromno reći da je, mereno brojem domaćih i inostranih projekata, Institut najuspešnija srpska naučnoistraživačka organizacija. Postignute rezultate i raznovrsnost u radu na projektima najbolje ilustruje postavka na štandu Instituta gde su prikazana rešenja sa 15 projekata koje finansira Ministarstvo i na kojima je Institut ili nosilac projekta ili učesnik. U Institutu “Mihajlo Pupin” se uvek trude da rezultate koji nastanu istraživačkim radom na projektima Ministarstva što pre pretvore u marketabilne proizvode i plasiraju na tržište. Zbog toga su i mnoga rešenja koja su predstavljena na ovogodišnjem sajmu već našla svoje mesto u mnogim privrednim organizacijama u zemlji i okruženju. Možda najbolji primer za to je postavka simulatora ARS AMEG 3020 za simulaciju tehnološkog procesa i upravljačkog sistema u Termoelektrani “Nikola Tesla”, koja u realnom vremenu prikazuje stanje na bloku A3.

Od ostalih ostvarenih rezultata na Sajmu tehnike posebno su predstavljeni:

Rezultati projekta “Softversko okruženje za inteligentno i adaptivno upravljanje kompleksnim objektima”: Sistem za podršku odlučivanju u kriznim situacijama na aerodromu, FLARE – Unapređena softverska komponenta za pozicioniranje u zatvorenom prostoru u vanrednim situacijama, Softverski simulator mikro-mreže za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, zatim Tehničko rešenje za određivanje optimalnog 64-bitnog fajl sistema na Linux operativnom sistemu i primena na LPA aplikaciju, Početni simulator nišandžije tenka T-55, Železničke svetiljke za semafor, GIVA – multimedijalni uređaj sa primenom na kontrolu osvetljenja, Prikaz rešenja za naplatu putarine na novoj naplatnoj stanici “Vrčin”, MIKME bežični mikrofon, Hiperredundantni višesegmentni robot s popustljivom strukturom za inspekciju teško pristupačnih i uskih prostora, itd.

Osim rada na projektima, Institut ima i značajne reference u realizaciji složenih upravljačkih i informacionih sistema. Zahvaljujući inovativnom pristupu u rešavanju problema i stalnom praćenju najnovijih naučnih i tehnoloških trendova, stručnjaci Instituta doprinose razvoju i modernizaciji poslovanja svojih klijenata uvođenjem kompleksnih IKT rešenja po sistemu “ključ u ruke”.