U Laboratoriji za molekularnu mikrobiologiju Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu, a u saradnji sa Veterinarskom stanicom „Koker“, dizajnirana je i testirana prva domaća inovativna probiotička kultura za prevenciju i tretman bakterijskih infekcija i upalnih bolesti creva sisara.

Naša inovativna probiotička kultura se sastoji od prirodnih izolata bakterija mlečne kiseline (BMK) koje spadaju u grupu generalno bezbednih bakterija i ulaze u sastav normalne crevne mikroflore. Taj probiotik ima znatno širi antimikrobni spektar od postojećih probiotika i deluje na veliki broj patogenih bakterija i ispoljava specifičan imunomodulatorni efekat.

S obzirom da su u Evropi uvedene stroge regulative o zabrani upotrebe antibiotika u stočarskoj proizvodnji, ova probiotička kultura predstavlja alternativu upotrebi antibiotika u prevenciji i lečenju teško izlečivih infekcija i upalnih bolesti creva. Zbog svog bezbednog sastava može da se koristi i za bremenite životinje, čime se podiže imunski status životinje, a stečeni imunitet se prenosi na mladunce koji su stoga zdraviji i brže napreduju u odnosu na kontrole.

Unošenje određenih mikroorganizama putem hrane ima pozitivan efekat na zdravlje ljudi i životinja. Naime, mladunci se u prvim danima života inficiraju bakterijama iz okruženja u kome se nalaze, što je izuzetno važno za razvoj imuniteta. Međutim, često se dešava da se mladunci u tom periodu inficiraju i patogenim crevnim bakterijama što dovodi do crevnih infekcija praćenih dijarejom, gubitkom na težini, a ne retko i uginućem, što predstavlja značajan ekonomski gubitak za stočarsku industriju.