Svetski dan sajamske industrije – 7. jun, svečano je obeležen na Beogradskom sajmu. U prisustvu brojnih gostiju, poslovnih partnera i sajamskih radnika prikazan je film o Beogradskom sajmu, kao “Mestu koje je video ceo svet”. O rezultatima i postignućima Beogradskog sajma govorila je Danka Selić, generalna direktorka, Miroslav Lutovac, direktor Sektora industrije PKS, Andreja Mladenović, zamenik gradonačelnika Beograda, a dr Ivan Nikolić, naučni saradnik Ekonomskog instituta u Beogradu i član Saveta guvernera NBS, predstavio je rezultate Analize o uticaju poslovanja Beogradskog sajma.

Govoreći o rezultatima Beogradskog sajma, Danka Selić je rekla da se Sajam pridružio globalnoj proslavi Dana sajamske industrije i podsetila da je ovo godina u kojoj najprestižniji sajam u regionu obeležava 80 godina od osnivanja.

– Kolika je korist od učešća na sajmovima najbolje govori podatak da svaki evro koje izlagači ulože radi učešća na Sajmu daje povrat investicije u visini od dva evra već tokom održavanja samog sajma, odnosno osam evra u periodu nakon završetka sajma. Sajmovi su i platforme za diskusiju o ekonomskom i društvenom napretku kao i razmenu ideja koje prevazilaze nacionalne granice, doprinose povećanju produktivnosti, stvaraju nova radna mesta i daju direktan doprinos povećanju ekonomskog razvoja na lokalnom i nacionalnom nivou.

Idealno su mesto za saradnju i razmenu znanja, što ima za posledicu pojavu novih ideja i projekata koje mogu potpuno da promene situaciju i tendencije u određenim privrednim sektorima, rekla je direktorka Beogradskog sajma.

Predstavljeni su i rezultati ostvareni u 2016. godini – održano je 40 sajmova i izložbi sa više od 680 hiljada posetilaca. U prvoj polovini ove godine održane su 23 manifestacije, a u drugom delu godine sajamskim kalendarom planirano je održavanje još 25 sajmova i izložbi, što je ukupno 48 manifestacija u 2017. godini.

– Značajnu pažnju poklanjamo i modernizaciji izlagačkog sajamskog prostora i infrastrukture u celini, što je trajan posao čije efekte zapaze svi koji koriste naše usluge, rekla je danka Selić. – Posebno treba istaći novi izgled pešačkog ulaza na Beogradski sajam, postavljanje novih info totema, nabavku novog urbanog mobilijara, kao i Odluku o rekonstrukciji i adaptaciji hala 7, 8 i 9 i njihovo vraćanje izvornoj nameni – konferencijskim i izlagačkim potrebama. Čuveni „Bazar“ na Beogradskom sajmu, koji je pre gotovo 30 godina počeo s radom kao prvi tržni centar takvog profila ne samo u Beogradu nego i u Srbiji, od februara 2017. posluje pod nazivom Tržni centar „Sajam“ u hali 11.

Prvi put Beogradski sajam je u Noći muzeja otvorio svoja vrata sa izložbom fotografija i umetničkih slika iz svoje kolekcije pod nazivom „Mesto koje je video ceo svet“.