GRAFIKUM je domaće preduzeće koje je fokusirano na naše lokalno tržište i podršku firmama koje se bave biznisom u okviru grafičke industrije. Bez dobrog servisa i podrške svaka investicija, pa i ona najmanja, nesigurna je. Iz tog razloga kompanija ima moćan servis unutar firme, ali i pouzdane spoljne saradnike. I brendovi koje zastupaju su najbolji ili među najboljima.

Grafikum ima i studio za izradu klišea i zahvaljujući Kodak FLexcel NX opremi koju poseduje ima konstantan rast u proizvodnji klišea, a ostvaruje i visok nivo u kvalitetu štampanih otisaka koji su merljivi sa dubokom i ofset štampom.

U okviru svog nastupa na Grafimi 2019. Grafikum je organizovao predavanje о tome kako lako i ekonomično štampati kolore i postići dosledan kvalitet boja kroz različite tehnologije štampanja, te o rešenjima koja kompanija CGS nudi u vezi sa kolor menadžmentom, standardizacijom i optimizacijom štampe, a predavač je Gilbert van Cauwenberg iz CGS Publishing Technologies, koji će posetiocima biti na raspolaganju sve vreme trajanja sajma.