Kompanija Gota-ing d.o.o. iz Doboja, BiH, osnovana prvenstveno s ciljem povezivanja kompanija iz Švedske i kompanija iz bivše Jugoslavije i uopšte sa Balkana.

Svoje višegodisnje iskustvo kompanija je ostvarila u oblasti visoke tehnologije, radeći na poslovima marketinga i prodaje za renomiranog proizvođača CNC mašina Water Jet Sweden AB iz Švedske, koji proizvodi water jet opremu ili rezače vodenim mlazom.

Rezanja vodenim mlazom je najekspanzivnija metoda obrade materijala, prvenstveno zahvaljujući prednostima koje ova metoda ima u poređenju sa klasičnim-termalnim tehnologijama rezanja i time nalazi svoju primenu u svim granama industrije. Neke prednosti vodenog rezanja u poređenju sa termalnim rezacima su: reže skoro sve vrste materijala, metale ili nemetale, tanke ili debele limove (0,05-300mm), reže sa visokom tolerancijom, koja ide od 0,03 do 0,3-5 zavisno od debljine materijala, nema zagrevanja / nema efektne zone grijanja – ovo je hladna metoda rezanja, nema mehaničkog stresa, deformacije materijala, micro pucanja, daje gotov proizvod ili potrebu za veoma malom doradom, čist proces koji ne proizvodi dim i gasove – ekološki proces, daje uštedu na materijalu korišćenjem zajedničkih linija rezanja, omogućava dodatne radnje, bez pripreme kao što je varenje, vrlo je sigurna metoda, bez bojazni od eksplozije iako je visoki pritisak vode kojom se radi…

Za Sajam tehnike kompanija želi da preporuči i svoju najnoviju i jedinstvenu funkciju – mikrorezanje za svakoga! Rezanje sitnih i preciznih rezova u tvrdim materijalima, i to sa maksimalnom preciznošću (do čak 0,2 mm), zahteva posebno razvijen waterjet tehnološki proces – Fine Abrasive Water Jet (mikro waterjet, finecut).

FAWJ tehnologija rezanja pokazuje sve prednosti vode kao sredstva za sečenje. Postupak je jednostavan i svestran, rezultat su veoma glatke površine koje zahtevaju minimalnu ili nikakvu naknadnu obradu.