GAMA DIGITAL CENTAR je osnovan 2014. godine širenjem delatnosti GAMA STUDIJA na digitalnu štampu i štampu velikih formata.

Tokom pet godina GDC je ubrzano rastao i otkrivao tajne nešto drugačijeg tržišta nego što je osvetljavanje ofset ploča, na kojem je Gama Studio lider već godinama.

Kompanija se ubrzano razvijala na tržištu velikih formata, a ponuđeni kvalitet klijenti su prepoznali veoma brzo. Proširena je delatnost i na direktnu UV štampu promo gift-ova kupovinom UJF Mimaki 6042 MKII, kao i lasera za graviranje i kupovinu do sada najjače verzije Xeikon-a 8800.

Kao što je već poznato, GDC je i izdavač više puta nagrađivanog časopisa Grafika, koji obrađuje sve aktuelne teme iz ove oblasti. I Grafima 2019. će biti prilika da se predstavi novi broj, i to u proširenom obimu na preko 100 strana.