Fond za inovacionu delatnost će već prvog dana Sajma tehnike i tehničkih dostignuća, 21. maja u 12 časova, u sali 2B, održati prezentaciju sa temom „Inovacijama do tržišta: Bespovratna sredstva za inovativna rešenja srpskih preduzeća“

Fond će predstaviti programe podrške tehnološkim inovacijama – Program ranog razvoja i Program sufinansiranja inovacija. Svrha programa je obezbeđivanje direktne finansijske pomoći malim i srednjim preduzećima u Srbiji za razvoj inovativnih usluga, procesa i proizvoda sa tržišnim potencijalom u iznosu do 80.000 evra, odnosno do 300.000 evra.

Poziv za dostavljanje prijava inovativnih projekata otvoren je do 1. juna 2018. godine do 15 časova.