Komunalno preduzeće Eko-dim d.o.o. Beograd je kompanija koja se bavi dimničarskim uslugama: održavanjem dimnjaka i dimovodnih sistema, održavanjem termoenergetskih postrojenja i održavanjem sistema ventilacije.

Na Sajmu tehnike u Beogradu akcenat će biti na

  • uslugama čišćenja sistema ventilacije i klimatizacije robot-tehnologijom
  • filtraciji dima, masnih isparenja i mirisa u domovima i ventilacijama

Robot tehnologija za čišćenje sistema ventilacije i klimatizacije je najsavremeniji metod čišćenja i dezinfekcije ventilacionih kanala. Ona predstavlja set različitih multifunkcionalnih, daljinski upravljanih uređaja. Glavni uređaj je robot koji radi upravo ono što čovek ne može: ulazi u kanale, vrši inspekciju i čišćenje i sve to bez demontaže kanala. Vrlo je fleksibilan i može se prilagoditi svakom sistemu ventilacije i klimatizacije. Robot poseduje posebno dizajniran sistem četki i bičeva koji omogućavaju čišćenje i u teško dostupnim delovima ventilacionog sistema bez obzira da li je reč o pravougaonim ili kružnim kanalima. Robot je opremljen LED rasvetom i digitalnom kamerom koja šalje signal operateru, koji dalje preko LCD monitora prati situaciju u kanalu i daljinskim komandama upravlja funkcijama robota. Eko-dim je sertifikovan od strane proizvođača robot-tehnologije za izvođenje ovih usluga.

Elektrostatički filter za eliminaciju masnoća iz sistema kuhinjskih ventilacija smanjuje rizike od izbijanja požara u sistemu ventilacija. Ugljeni filter eliminiše mirise iz sistema kuhinjskih ventilacija. Filter za dim je uređaj koji vrši vodenu filtraciju dima iz peći, kotlova, roštilja i pica peći. Uređaj spira i sakuplja čestice gareži i drugih krupnih čestica, čime se sprečava njihova emisija u atmosferu a sve radi zaštite životne sredine.