EKG za svakoga je mobilno rešenje za proveru zdravstvenog stanja srca.

U našoj državi dešava se 47 infarkta dnevno, a na svakih 15 minuta jedna osoba premine od bolesti srca. Rana detekcija ove podatke može smanjiti za čak 80%. Međutim, problem je što se poseta lekaru dešava obično prekasno.

“EKG za svakoga” pretvara mobilni uređaj u EKG stanicu i pruža mogućnost automatske analize, crowdsourcinga na platformi, dostupnog lekara.

Provera srca dostupna neposredno iz mobilnog realizovana je proširenjem mobilnog za snimanje EKG signala, korisničkom mobilnom aplikacijom i veb platformom. EKG može biti snimljen bez elektroda, prikupljanjem šest kanala standardnog EKG-a. Mobilna i veb aplikacija pružaju analizu u realnom vremenu, pristup lekarucrowdsourcing i više.

Osim EKG-a moguće su i druge analize: pataologije u EKG-u, HRV, praćenje uticaja fizičke aktivnosti, provera stresa, PPG, kontinualno praćenje pritiska bez manžetne…