Na javnoj rasprava o strategiji postavljanja punjača za električna vozila u Srbiji, održanoj na Sajmu građevinarstva, rečeno je da bi strategiju trebalo da osmisli i sprovede Privredna komora Srbije, koristeći dobra evropska iskustva.

Pošto je Srbija tranzitna zemlja, do 2020. godine u gradovima i na putnim koridorima treba montirati oko hiljadu javnih punjača za različite tipove vozila, procenili su stručnjaci. Nosioci akcije mogu biti lokalne samouprave i pojedinci, a dozvole za postavljanje punjača biće pojednostavljene jer Ministarstvo za infrastrukturu želi da omasovi tranzitni saobraćaj – zainteresovane firme i pojedinci moći će da ih traže preko interneta.

– Što se tiče zakonske regulative i propisa već sutra možemo da montiramo prvi punjač. Ministarstvo upravlja svim putnim pravcima i zainteresovano je da što više punjača bude postavljeno na određenim tačkama na koridoru 10 i 11, rekla je Aleksandra Damjanović, državni sekretar u Ministarstvu saobraćaja i infrastrukture.

Sa Elektrotehničkog fakulteta poručili su da postojeća elektromreža nije spremna za velika opterećenja, ali da je Srbija bogata obnovljivim izvorima energije, koji takođe mogu puniti elektromobile.

– Solarni paneli sa jednosmernom strujom i akumulatorima dali su odlične rezultate i u ruralnim delovima Srbije i u Beogradu, istakao je Nikola Rajaković sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Prodavci elektromobila naveli su da su spremni da ulažu novac u mrežu, ali da je potrebna strategija razvoja, pošto je projekat složen. Aleksandra Đurđević iz Delta auta – BMV rekla je da Hrvatska već ima hiljadu javnih punionica za automobile, da je neophodno se taj proces pokrene i u Srbiji i da se nada da će se to uskoro i dogoditi.

Prve punjače domaće proizvodnje napraviće Institut IEEG u Staroj Pazovi.