Društvo inženjera i tehničara za upravljanje rizicima Srbije

Društvo inženjera i tehničara za upravljanje rizicima Srbije osnovano je 2000. godine. Za prvog predsednika je izabran prof. dr Milovan Vidaković. Na sledećoj Generalnoj skupštini Evropske konfederacije asocijacija za zaštitu od požara (CFPA-E) u Augsburgu izabrano je za stalnog člana u kategoriji A1. Tako počinje život jedne od danas priznatih organizacija u svetu za upravljanje rizicima. Ovih dana obeležava postojanje i rad od preko 20 godina.

Za to vreme održano je:

 • Šest međunarodnih konferencija u Sava centru sa velikim brojem gostiju iz okruženja i inostranstva
 • Desetak pojavljivanja na sajmovima zaštite od požara i vanrednih situacija, sa svojim štandom
 • Bezbroj predavanja članova DITUR-a u zemlji i inostranstvu, Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj, Belgiji, Sloveniji, Švajcarskoj…
 • Urađeno bezbroj propisa i projekata u zaštiti od požara u zemlji i inostranstvu
 • Održavana stalna saradnja sa obrazovnim ustanovama i laboratorijama u zemlji i inostranstvu. Ova saradnja je pomogla da preko 500 eksperata upozna načine požarnih ispitivanja akreditovanih laboratorija, koje nisu postojale u Srbiji
 • Održana serija kompletnih predavanja za pojedine institucije kao što su PTT i Narodni muzej
 • Organizovana Generalna skupština CFPA-E (2007.) u Beogradu
 • Saradnja sa osiguravajućim kućama zemlje i regiona uz serije predavanja o požarnim rizicima
 • Saradnja sa aerodromima Srbije za dobijanje licenci u oblasti zaštite od požara
 • Dugogodišnja saradnja sa Privrednom komorom Srbije na obuci polaznika u oblasti tehničkog upravljanja rizicima požara,
 • Stalna saradnja sa MUP-om Srbije u oblasti zaštite od požara i vanrednih situacija.

Svih ovih godina DITUR je angažovan u inovacijama i prenosu znanja iz oblasti zaštite od požara i vanrednih situacija, vatrogasnoj taktici i tehničkom upravljanju rizicima u osiguranju. Poslednja aktivnost DITUR-a je Generalna skupština Međunarodne konfederacije u Pekingu u septembru 2017. godine.