Firma DIECASTINNOVA DOO iz Bačkog Petrovca je konstruktorska kancelarija sa 30-godišnjim iskustvom u oblasti konstrukcije kalupa i isečaka za livenje pod pritiskom za legure od Al, Zn, Mg.

Konstrukciju kalupa i isečaka za livenje pod pritiskom obavlja se u CAD softverima Creo i Catia, uz podršku simulacionog softvera FLOW-3D Cast.

Osim konstruisanja kalupa i isečaka za livenje pod pritiskom (novi projekti), nudi se i optimizacija odlivaka pod pritiskom i optimizacija već postojećih projekata (smanjenje škarta, povećanje životnog veka kalupa, ponovljena proizvodnja). Dosadašnja iskustva ove kompanije vezana su uglavnom za automobilsku industriju.

U ponudi usluga nalaze se i sledeće: optimizacija kalupa za livenje pod pritiskom (Catia); 3D i 2D konstrukcija kalupa za livenje pod pritiskom za legure od Al, Zn i Mg (Creo); 3D i 2D konstrukcija isečaka; simulacija procesa livenja pod pritiskom (FLOW-3D Cast); standardizacija (kalupa za livenje pod pritiskom, isečaka), te upravljanje podacima (Windchill).