Saopštenje

Beogradski sajam dobitnik je čak dve godišnje nagrade, koje Privredna komora Srbije tradicionalno, krajem kalendarske godine, dodeljuje najuspešnijim privrednicima i kompanijama u tekućoj i prethodnoj godini. Nagrade su dobitnicima uručene 6. decembra 2017. godine u svečanoj sali Skupštine grada.

Danka Selić, generalna direktorka DP Beogradski sajam, dobitnica je Godišnje nagrade „Poslovna žena godine“ za ostvarene rezultate u privređivanju u 2016. godini.

DP Beogradski sajam dobitnik je „Povelje“, kojom žiri Privredne komore Srbije za dodelu godišnje nagrade visoko vrednuje kompaniju povodom njene jubilarne godišnjice i značajnih poslovnih poduhvata.

Beogradskom sajmu dve godišnje nagrade Privredne komore Srbije

Ukupni ekonomski efekti poslovanja kompanije u 2016. godini procenjeni su na blizu 13 milijardi dinara vrednosti prodate robe i usluga i na četiri milijarde dinara bruto dodate vrednosti. Time je obezbeđeno i oko 2,5 milijarde dinara ukupnih poreskih prihoda. Iako ima samo 180 zaposlenih, svojom aktivnošću Beogradski sajam je generisao više od 1700 radnih mesta na godišnjem nivou, sa punim radnim vremenom, oko 10 posto više nego prethodne godine. Procenjeno je da su samo priredbe Beogradskog sajma privukle u Beograd i njegove hotele više od 48 hiljada stranih i gotovo 20 hiljada domaćih gostiju, koji zajedno ostvare potrošnju od oko jedne milijarde dinara. Nezavisno istraživanje je pokazalo da se svaki dinar, koji svojim poslovanjem ostvari Beogradski sajam, na nivou nacionalne ekonomije uveća čak i 11 puta. Svaki evro koji sajamski izlagač uloži u učešće na nekoj sajamskoj manifestaciji vraća dva evra, i to još dok sajam traje, a u periodu po okončanju sajma taj povrat doseže i osam evra za jedan. Sve sajamske manifestacije realizovane tokom 2016., uključujući i one sa najvišom međunarodnom licencom i rejtingom, ocenjene su kao uspešne ili veoma uspešne i primerne u globalnoj sajamskoj industriji. Uz sve to, i pored izuzetno visokih, fiksnih troškova održavanja i uopšte poslovanja, Beogradski sajam je redovno ispunjavao sve svoje zakonom predviđene obaveze, nije imao dugovanja niti je na bilo koji način opterećivao državni budžet.

Beogradskom sajmu dve godišnje nagrade Privredne komore Srbije

Beogradski sajam je tokom 2017. godine obeležio i u svetskim razmerama izuzetan jubilej, 80 godina postojanja. U tom periodu kapije Sajma prošlo je više od 60 miliona posetilaca, organizovano je oko 3000 sajamskih manifestacija različitih profila i formata, koje su u proseku privlačile po dvadesetak hiljada ljudi, a registrovano je više od 500 hiljada izlagača  iz čak 180 država. Za sve to vreme Beogradski sajam je bio čvrst i pouzdan zamajac celokupne srpske privrede i ekonomskog razvoja uopšte.

Visoko ceneći želju privrednika i Privredne komore Srbije da ukažu na najuspešnije i primerne na privrednoj mapi Srbije, Beogradski sajam zahvaljuje svima koji su prepoznali uloženi trud i ostvarene rezultate koji su do ovakvih uglednih priznanja i doveli.

DP Beogradski sajam