Preduzeće ARO.VANA d.o.o. iz Kamnika, Slovenija, specijalizovalo se, pre svega, za opremu za obradu lima u metalno-prerađivačkoj i automobilskoj industriji.

Kompanija zastupa i vrši servis proizvođača opreme za obradu lima:

  • ekscentar prese “Sangiacomo”, Italija
  • hidrauličke prese “Hidrogarne”, Španija
  • automatizovane linije i sprave za dodavanje lima “Herrblitz”, Italija
  • hidraulične giljotinske škare i hidruličke mašine za savijanje lima “Hidrogarne”, Španija
  • linije za profiliranje lima “Stam”, Italija
  • automatizovane linije za rezanje cevi i obradu rubova “DBD Technology”, Italija