Za „Školski dan“, koji se tradicionalno održava u okviru dve manifestacije – Sajma knjiga i Sajma obrazovanja, izdavači su i ove godine pripremili poseban program, prilagođen najmlađima, školarcima, studentima i njihovim učiteljima, profesorima i bibliotekarima.

Taj dan predstavlja posebnu priliku za susrete i razgovore sa piscima, ali i sećanje na velike stvaraoce srpske književnosti. Ovogodišnji program za decu organizatori su posvetili Aleksandru Vuču, utemeljivaču moderne srpske poezije za decu, a povod je bio 120 godina od njegovog rođenja.

Autor poema „Podvizi družine pet petlića“ i „San i java hrabrog Koče“ pisao je podstaknut željom da se deca probiju kroz stege i rešetke odraslih ljudi, a organizatori su „malu publiku“ podsetili na jednu od izjava Aleksandra Vuča – „Dete je čovek, samo još malog rasta – čovek koji treba da bude upoznat sa celokupnim savremenim životom i njegovim razvitkom“.

Ljubivoje Ršumović je rekao da je on je pripadao grupi nadrealista, ljudi koji su negovali dobar jezik i igrali se dobrim srpskim jezikom, tako da njegova „Družina pet petlića“, posle Jovana Jovanovića Zmaja a pre Duška Radovića, predstavlja prelomnu tačku u literaturi za decu.

Pisac Vladimir Andrić naveo je da su dela Jovana Jovanovića Zmaja za radost, lepotu, sreću, a dela Aleksandra Vuča za preskakanje ograda i iskakanje iz svakodnevice. Pored toga, Vučo je uticao i na današnje pesnike za decu.

– Imao sam čast da pišem predgovor za Vučovu poemu „San i java hrabrog Koče“ i ponovo sam radio neku vrstu rekapitulacije pesnika koji je izvršio veliki uticaj na mene i kao čitaoca, dakle u tom najranijem periodu, a i kasnije kao stvaraoca, naveo je pesnik Dejan Aleksić.

U spomen na Aleksandra Vuča početkom sledeće godine izaći će i knjiga u izdanju Radio-televizije Srbije, koja se sastoji od njegovih 12 priča za decu, koje su 1931. godine objavljene u podlistku Politike za decu. To su zapravo priče za decu koje su se pojavile pre „Družine pet petlića“.

Književni program za decu i susreti sa piscima „Nove igre pet petlića“ održavaju se svakog dana od 12 i do 14 sati u Sali „Aleksandar Vučo“.