Sajam obrazovanja i nastavnih sredstava ove godine se održava pod sloganom “Obrazovana Srbija – uspešna Srbija”, a Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja posebnu pažnju posvetilo je dualnom obrazovanju. U skladu sa ovom najavom, na Sajmu su predstavljeni najbolji primeri škola u kojima se radi po ovom principu.

Predstavnici Ministarstva saopštili su da je sve veća zainteresovanost i srednjih škola i kompanija da se uključe u model dualnog obrazovanja, ali i da je ovaj vid nastave trenutno uveden u 18 škola u Srbiji koje sarađuju sa 40 kompanija. Sistem dualnog obrazovanja treba da olakša privredi da dođe do kvalitetne radne snage, ali i mladima da ih poslodavci zapaze tokom prakse i da im nakon završene škole ponude posao u svojim kompanijama.

Jedna od uspešnih škola na ovom planu je Poljoprivredna škola iz Valjeva, jer veterinari, pekari, mesari sa diplomom ove škole ne čekaju posao – prošle godine u valjevskom kraju čak nije bilo dovoljno kadrova u odnosu na potrebe privrede.

– Mi smo prvi u Srbiji krenuli u reforme jer smo uvideli da je pored teoretske nastave potrebna i praktična nastava, vežbe na kojima bi učenici sticali i funkcionalna znanja, rekao je direktor Poljoprivredne škole sa domom učenika u Valjevu Milan Gajić. – U početku je bilo poteškoća, jer za kvalitet praktične nastave nije bila dovoljna samo želja i motiv nastavnika, već nastavna sredstva i oprema. Put je bio težak, ali smo uspeli i danas obrazujemo brojne kadrove – poljoprivredni, prehrambeni, veterinarski tehničar, tehničar hortikulture, pekar, mesar, rukovalac-mehaničar poljoprivredne tehnike. Praktičnu nastavu organizujemo na 60 hektara školske ekonomije, imamo svoju pekaru, mesaru, mlekaru, radionicu za preradu voća i povrća, za destilaciju alkohola, te je tako ceo proces zaokružen u školi. Shvatili smo da ni to nije dovoljno, da je potrebno da učenici prošire svoja znanja i osete duh masovne industrijske proizvodnje, pa smo napravili saradnju i sa kompanijama, preduzećima i radnjama, tako da naši učenici odlaze i u privatne mesare, pekare, klanice u veterinarske ambulante, rekao je Gajić.

Na taj način učenici proširuju svoje znanje, a poslodavci ih prepoznaju kao dobre radnike i nastavljaju da rade kod njih po završetku škole.

Robu koja se proizvodi na poljoprivrednom gazdinstvu škole plasiraju velikim kompanijama i klanicama, ali se deo proizvoda plasira i na linijama doma učenika.

Primer dobre prakse dualnog obrazovanja je i Tehnička škola iz Užica, koja je od 2013. godine krenula u privatnojavno partnerstvo sa sedam kompanija koje se bave proizvodnjom nameštaja iz Užica.

– Kao rezultat dobre saradnje nastao je obrazovni profil operater za izradu nameštaja, rekao je direktor škole Dragan Tucaković. – Uvođenje tog inovativnog modela ima tri cilja – da se reši problem kompanija kojima nedostaje kvalifikovana radna snaga, smanji nezaposlenost mladih ljudi i smanje troškovi Ministarstva za zanatsko obrazovanje.

– Potpisan je ugovor između sedam kompanija i roditelja učenika, tako da učenici na početku znaju da ako uspešno ispune sve odredbe dogovora mogu da se zaposliti u jednoj od sedam kompanija, kaže Tucaković.

Učenici kroz rad u sedam kompanija usavršavaju različite tehnike izrade nameštaje, tako da oni koji imaju preduzetnički duh i ne žele da rade za druge, mogu da pokrenu privatni biznis. Dobri đaci imaju mogućnost da nastave školovanje na strukovnim školama.

Poseban način dualnog obrazovanja razvila je Mašinska škola u Pančevu. Zasnovan je na razvojnim, inženjerskim projektima, što se pokazalo dobrim.

– Promovišemo moderna i napredna četvorogodišnja zanimanja kao što su tehničari za kompjutersko konstruisanje i kompjutersko upravljanje i tehničari mehatronik. To su zanatlije novog doba i na njima počiva razvoj naše privrede, rekao je direktor škole Milorad Ilić. -Napravljen je takav pristup da praktična znanja i veštine učenici usvajaju u školi, a njihovi najveći resursi su inženjeri sa velikim iskustvima.

Savetnica ministra prosvete za dualno obrazovanje Gabrijela Grujić rekla je da je u Srbiji konačno aktuelna tema funkcionalnog znanja kroz uvođenje dualnog sistema obrazovanja:

– Na uvođenju novog sistema obrazovanja radilo je Ministarstvo prosvete i Privredna komora Srbije, a postoji tendencija da se uključe i druga ministarstva. Želim da se zahvalila nastavnicima, privrednicima i uglednim kompanijama koje su dale podršku učenju kroz rad u privredi, jer se u ovaj program iz dana u dan uključuje sve više škola i kompanija.