Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu je državna obrazovna institucija, sa 10 akreditovanih studijskih programa na osnovnim i dva na master strukovnim studijama. Škola funkcioniše u skladu sa evropskim obrazovnim standardima navedenim u Bolonjskoj deklaraciji, a diploma dobijena po završetku studiranja međunarodno je priznata.

Škola je članica Evropske mreže visokih škola Evrope EURASHE. Učesnik je na više različitih međunarodnih Erazmus projekata.

U formiranju studijskih programa prate se savremene tendencije u nauci i tehnici, a izbegava preobimna, trendovski zastarela i praktično neprimenljiva nastava. Škola kontinuirano unapređuje nastavne materijale, razvija izdavačku delatnost i poboljšava kvalitet nastave. Kao institucija, Škola se trudi da neprekidno ulaže u poboljšanje kompetencija nastavnika, kako bi znanja i veštine koje oni poseduju preneli na studente. Laboratorije i informatički kabineti u Školi opremljeni su najsavremenijom opremom kako bi studenti bili u koraku sa savremenim trendovima u oblasti.

Svake godine Škola je domaćin dve konferencije, sa međunarodnim učešćem iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i iz informatike i upravljanja znanjem. Svake druge godine organizuje međunarodnu konferenciju o zaštiti od požara i eksplozije, kao i konferenciju sa međunarodnim učešćem i iz oblasti bezbednosnog inženjerstva. Škola je i organizator konferencije „Napredne tehnologije u funkciji razvoja privrede“, kao i obuke „Napredne tehnologije u obrazovanju“ namenjene profesorima srednjih stručnih škola i gimnazija.

Škola učestvuje u pokrajinskim, republičkim i međunarodnim projektima naučnog, stručnog, istraživačkog ili edukativnog karaktera.