Treći dan 43. Međunarodnog sajma građevinarstva, petak 21. aprila, može se pohvaliti možda i najbogatijim sajamskim stručnim pratećim programom.

Tako već od 10 časova počinje, i biće u više navrata ponavljana, interaktivna prezentacija novog krana HUP 40-30 – Kigo, koji je na neki način postao i vizuelni simbol ovogodišnjeg sajma.

Od 10 do 15 časova Udruženje inženjera i tehničara Srbije i “Tekon” Beograd organizuju niz predavanja koja imaju za cilj da rasvetle “Nove razvojne projekte u graditeljstvu”, “Novosti sa Sajma građevinarstva u Beogradu 2017”, “Postizanje betona visokog kvaliteta”, “Primere uspešne realizacije sa rešenjima SIKA”, “Primere uspešnih rešenja u firmi “Peri oplate”, “Nova rešenja stolarije firme “Vizus”, “Doba aluminijuma”, “Nova tehnološka rešenja za revitalizaciju fasada”, “Nove programe iz “Tricoma” za stambenu i industrijsku izgradnju”, “Iskustva u primeni sistema kvaliteta u Srbiji” itd.

Od 10.30 do 14.00 časova u sajamskoj agendi je “Primena kompjuterskih programa u građevinarstvu”, a organizator je Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Teme su: “Primena BIM tehnologija u upravljanju investicionim projektima u građevinarstvu”, “Aautodesk BIM rešenja za proces projektovanja”, potom “3D svet – primena oblaka tačaka i mobilnog mapiranja u savremenom građevinarstvu”, “Kontrola oticaja i zagađenja – novi izazovi odvodnjavanja urbanih sredina” i druge.

SEEBBE 2017

“Kamen u arhitekturi i umetnosti” radni je naslov niza predavanja koja se održavaju od 11 do 13 časova, a neka od njih su “Prirodni kamen – eksploatacija, prerada, ugradnja”, “Postanak kamena”, “KAMENistrip”, “Ventilisane kamene fasade, sa posebnim osvrtom na aluminijumsku potkonstrukciju Tabaš”, “Primena Eurocoda 8, uticaj vetra i zemljotresa na kamene fasade”…

ENEF klaster od 13.30 do 18.00 časova organizuje tematsku celinu “Energetska efikasnost u zgradarstvu”, u okviru koje će biti tretirani “Vazdušna zaptivenost zgrada u Srbiji”, “Izgradnja i sertifikacija pasivnih zgrada prema PHPP metodologiji Pasiv haus instituta”, “Spoljašnje oplemenjeno i energetski efikasno led osvetljenje gradova”, “Kreiranje unutrašnjih svetlosnih LED rešenja koja štede energiju i čuvaju zdravlje”, “Učešće aktivnih solarnih sistema u bilansu energije objekata” itd.

U 14.30, na štandu Privredne komore Srbije, zainteresovani mogu da se obaveste o tome kako prepraviti postojeće osvetljenje na LED i tako uštedeti novac, sve u prezentaciji Weiss lighta.