U okviru obeležavanja 7. juna – Svetskog dana sajamske industrije, koji je na međunarodnom nivou ustanovljen prošle godine, predstavljeno je poslovanje Beogradskog sajam u prethodnoj godini, ali i uticaj sajamskog poslovanja na ekonomiju Beograda i Srbije. Brojke su vrlo slikovite i vrlo jasno govore o značaju sajamske delatnosti i van kapija ove institucije.

Ukupan ekonomski efekat poslovanja Beogradskog sajma u 2016. godini (koji obuhvata direktne, indirektne i indukovane efekte na nacionalnu ekonomiju), procenjen je na 12,7 milijardi dinara – toliko iznosi vrednosti prodate robe i usluga, kao i četiri milijarde dinara bruto dodate vrednosti.

Čisto direktni efekti poslovanja Beogradskog sajma u 2016. godini na poreske prihode procenjeni su na 2,4 milijarde dinara.

Na sajmovima i izložbama koje organizuje Beogradski sajam godišnje se ostvari 24.327 privremeno-povremenih poslova. Prevedeno u ekvivalentan broj zaposlenih sa punim radnim vremenom, tokom cele godine je – 1724.

Priredbe na Beogradskom sajmu tokom prethodne godine privukle su u naš glavni grad i njegove hotele 48.646 stranih i 19.384 domaćih gostiju, koji su ostvarili potrošnju od skoro jedne milijarde dinara.

Svaki dinar, koji je svojim poslovanjem ostvario Beogradski sajam, u odnosu na nacionalnu ekonomiju uvećava se 11 puta.