Plaketa za doprinos u borbi protiv virusa SARS COV-2 - COVID-19

Beogradskom sajmu dodeljeno je još jedno priznanje za gotovo dvogodišnji požrtvovan društveni angažman tokom pandemije koronavirusa.

Gradska uprava grada Beograda se Plaketom za doprinos u borbi protiv virusa SARS COV-2 – COVID-19 zahvalila Beogradskom sajmu za pomoć koju je kompanija pružala od početka epidemije virusa COVID-19 za realizaciju svih aktivnosti u borbi protiv ovog virusa.

U obrazloženju priznanja rečeno je da Grad Beograd, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja – Nacionalnim koordinacionim timom za imunizaciju protiv COVID-19 i ostalim gradskim i republičkim službama intenzivno i svakodnevno sprovodi sveobuhvatne aktivnosti u borbi protiv virusa COVID-19. Učestvujući u toj zajedničkoj borbi Beogradski sajam je dao izuzetan doprinos u gašenju epidemije, podizanju zdravlja nacije i što bržem povratku uobičajenom načinu života.

U Svečanoj sali Skupštine grada Beograda, Plaketu je direktorki Beogradskog sajma Danki Selić uručio zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Plaketu je direktorki Beogradskog sajma Danki Selić uručio zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić