Na Beogradskom sajmu su prvi put održani pismeni ispiti za slobodna mesta u osnovnim i prekršajnim sudovima.

Više od 900 kandidata je polagalo ispit za sudije za 303 slobodna mesta u 110 osnovnih sudova, a kandidati za sudije prekršajnih sudova ispit su polagali za 202 sudska mesta.

Održani ispiti za sudije