Idemo u susret Sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava, predstavljamo izlagače i njihovu ovogodišnju ponudu.

Ruski centar za nauku i kulturu „Ruski dom“ u Beogradu učestvuje na Sajmu zajedno sa kompanijom „NIS-Gasprom Neft“ i predstavlja zajednički projekat „Energija znanja“.

Projekat je, između ostalog, usmeren na popularizaciju ruskog jezika i ruskog obrazovanja u Srbiji. Kao primer uspešne realizacije projekta na štandu će se održati različite promocije: škola i gimnazija u Srbiji u kojima je uvedena bilingvalna rusko-srpska nastava; prve međunarodne ruske škole „Valentina Tereškova“ u Beogradu; Pedagoškog fakulteta u Somboru, koji obrazuje nastavni kadar za izvođenje razredne nastave na ruskom jeziku; Tehničkog fakulteta „Mihailo Pupin“ u Zrenjaninu na kome je uveden novi smer u saradnji sa Tehničkim univerzitetom iz Uhti (Rusija); nekoliko univerziteta iz Rusije koji primaju stipendiste iz Srbije; unikatnog ruskog projekta dodatnog obrazovanja dece „Kvantorium“.

Beogradska bankarska akademija – Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije je jedina visokoškolska ustanova koja od svog osnivanja (2005) primenjuje koncept dualnog obrazovanja, tako što za svakog svog studenta obezbeđuje profesionalnu praksu u finansijskim institucijama i drugim kompanijama u zemlji. Fakultet ima aktivnu međunarodnu saradnju sa prestižnim inostranim univerzitetima iz Velike Britanije, Nemačke, Francuske, Italije, Portugala i drugih zemalja.
Fakultet će predstaviti prof. dr Dejan Erić i dr Mališa Đukić.

Academia Educativa je specijalizovana ustanova za obrazovanje odraslih i ostale vidove obrazovanja. Programsku koncepciju zasniva na širokoj ponudi kvalitetnih i aktuelnih programa i to iz oblasti stranih jezika, kulture i umetnosti, sporta, lepote, informatičko-administrativnih programa, kao i programa stručnog osposobljavanja. Academia Educativa ima višegodišnje iskustvo u organizaciji nastave, radu na mnogobrojnim projektima za širok spektar naručilaca, kako za programe stručnog osoposobljavanja, tako i za ostatak programa iz ponude.

Srednja Medicinska škola “Sveti Vasilije Ostroški” u Beogradu je osnovana sa ciljem da edukacije i stvara kvalitetan medicinski kadar.

Škola upisuje redovne i vanredne učenike, obavlja prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za medicinske sestre-tehničare, medicinske sestre-vaspitače, kozmetičke tehničare i fizioterapeutske tehničare. Nastavni kadar, visokog stepena profesionalizma i dokazanosti u praksi, predavači opštih predmeta, lekari opšte prakse, lekari specijalisti, više medicinske sestre, viši fizioterapeuti…

Privatna gimnazija Milena Pavlović Barili na Sajmu predstavlja novi program Lab Nastave (design thinking & maker education), jedinstven u našim školama arealizuje se u saradnji sa udruženjem Fab Inicijativa i Polihedra fab labom. Program se zasniva na inovativnim metodama učenja koje razvijaju kreativno razmišljanje i razvijaju praktične veštine, uključujući i preduzetništvo. Predviđeno je da se rogram sprovodi u specijalnim radionicama za digitalnu fabrikaciju (fab labovima), opremljenim 3D štampačima i drugim alatima kojima se digitalni modeli prevode u fizičke predmete.

MERRYLAND je specijalizovana škola za učenje engleskog jezika, koja na Sajmu predstavlja opšte, konverzacijske i strukovne kurseve, kao i pripremu za polaganje međunarodnih ispita. Kursevi su u skladu sa Common European Framework of Refererence for Languages. Nastavu izvode diplomirani profesori engleskog jezika sa višegodišnjim iskustvom u radu sa odraslima, koji svoje znanje usavršavaju u zemlji i inostranstvu.