Idemo u susret Sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava, predstavljamo izlagače i njihovu ovogodišnju ponudu.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja planira da na neposredan i kreativan način, kroz konkretne primere, posetiocima približi raznovrsne aktuelne teme vezane za različite nivoe i forme obrazovanja.

Fakulteti, osnovne i srednje škole predstaviće primere dobre prakse, uspešne modele obrazovanja, uvođenje i primenu đačkog preduzetničkog učenja i primenu modela dualnog obrazovanja. Zainteresovani posetioci više će moći da se saznaju i o inkluzivnom obrazovanju, socijalnoj inkluziji dece, učenika, mladih i odraslih, ali i o preduzetim koracima na unapređivanju dostupnosti i kvalitetu predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Ministarstvo će predstaviti i Mrežu naučnih klubova, kao odgovor na pitanje kako neformalnom obrazovanju može da se pristupi na originalan način u skladu sa lokalnim potrebama i interesovanjem.

American University in Bulgaria (AUBG) je renomirana obrazovna institucija koja nudi programe osnovnih studija na engleskom jeziku. Profesori svetskog ranga dolaze sa 5 kontinenata, donose inovativnu atmosferu i znanje koje se prenosi praktično. Studenti mogu da biraju programe iz oblasti umetnosti, socijalnih nauka, biznisa i tehnologije, kao i da sami sačine svoj sopstveni kurikulim preko Liberal Arts programa. AUBG nudi: Business Administration, Computer Science, European Studies, History and Civilizations, Information Systems, Literature (Secondary Major), Mathematics, Political Science and International Relations, Self-designed major (Secondary Major).

Akademija Filipović predstavlja 3D obrazovni softver mozaBook, prenosnu interaktivnu tablu FBIWE 2700, interaktivnu tablu (multitouch) IR 87”.

BIO IDEA u okviru projekta “Čista voda u dva poteza: PRIMENI I PROMENI”, koji sufinansira Ministarstvo za poljopriredu i zaštitu životne sredine, organizuje već tradicionalnu, četvrtu po redu, konferenciju posvećenu socijalnom preduzetništvu i neformalnom obrazovanju odraslih. Ekonomsko osnaživanje žena i promocija socijalnog preduzetništva kroz rešavanje ekoloških problema povod je za okupljanje nezaposlenih žena, državnog, NVO i poslovnog sektora na Sajmu obrazovanja. Cilj je da nezaposlene žene dobiju potpunu informaciju o tome šta je sve potrebno da jedan posao bude održiv.

Arhimedes matematičko društvo predstaviće aktivnosti u svim sektorima unapređivanja matematičkog obrazovanja mladih generacija. Zainteresovanim posetiocima biće predstavljeni načini popularizacije matematike i nauke uopšte (kroz kvizove, naučno-popularna predavanja, izložbe, konkurse), matematička takmičenja (ekipna prvenstva škola Srbije u matematici – matematički turniri, nacionalno matematičko takmičenje “Misliša”, dopisna i internet matematička olimpijada, Međunarodni matematički turnir gradova), stručno usavršavanje nastavnika (stručne tribine, specijalizovani seminar i drugi stručni skupovi), specijalizovana biblioteka (matematika, računarstvo). Arhimedes će predstaviti i svoju izdavačku delatnost – stvaranje i izdavanje priručne matematičke literature za učenike i nastavnike.

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu predstaviće inovacije koje jeuveo u školsku 2016/17. godinu, a koje doprinose tradiciji i modernizaciji ove visokoškolske ustanove.

U maju 2016. godine Fakultet je okupio oko 500 svojih čime je ozvaničeno osnivanje Alumni kluba Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Alumni klub predstavlja porodicu okupljenih diplomaca Ekonomskog fakulteta svih nivoa visokog obrazovanja, koja će omogućiti međusobnu razmenu ideja i iskustava, kao i celoživotno razvijanje znanja iz ekonomije.

Ekonomski fakultet u Beogradu ovog leta je zaključio i sporazum sa Univerzitetom u Londonu o realizaciji međunarodnog programa osnovnih studija “Ekonomija i finansije”, koji obezbeđuje dve diplome –Univerziteta u Londonu i Univerziteta u Beogradu.

Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu na Sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava zainteresovanim kandidatima će predstaviti šta se sve uči na fakultetu, koje teme se obrađuju i kakvi zanimljivi projekti se rade. Prikazaće eksponate iz laboratirija, koji će biti zanimljivi i ostalim posetiocima, a predstaviće i plan i program studiranja uz promociju pripremne nastave za prijemni ispit, koja se održava na fakultetu.

EDU-LINK.RS – Predstaviće pune i delimične stipendije u Velikoj Britaniji i Americi za nadarene, svestrane i talentovane srednjoškolce za treći i četvrti razred u najprestižnijim privatnim britanskim i američkim školama.

Na svom štandu predstaviće i letnje škole za osnovce, srednjoškolce i odrasle.

Zavod za udžbenike predstaviće izdanja za predškolski uzrast, udžbenike, priručnike i nastavna sredstva za osnovnu i srednju školu na srpskom i jezicima nacionalnih manjina, školsku lektiru, dela savremenih pisaca, biblioteke iz raznih naučnih oblasti, leksikografsku literaturu, sabrana i izabrana dela.

Matematički fakultet u okviru nastupa na Sajmu predsatvlja naučne delatnosti, osnovna, primenjena i razvojna istraživanja, kao i stručne delatnosti, samostalno ili u saradnji sa drugim naučnim i stručnim organizacijama. Predstaviće:

  • akademske studije, specijalističke akademske studije, doktorske akademske studije i sticanje naučnog naziva doktora nauka
  • dopunsko i permanentno obrazovanje za pedagoški rad; stručno usavršavanje kroz seminare i kurseve; posebne oblike studija za inovaciju znanja i druge oblike obrazovanja koji su u funkciji obrazovnog rada
  • osnovna, primenjena i eksperimentalna istraživanja i razvoj u prirodno-matematičkim naukama
  • knjige, naučne i stručne časopise, brošure i druge publikacije iz svoje obrazovne i naučnoistraživačke delatnosti

Magic Map d.o.o. predstavljaju planinarske karte u štampanom i elektronskom obliku.

Mašinsko-saobraćajna škola Čačak predstaviće kabinet za dualno obrazovanje, važan za moderne CNC tehnologije, sa kompletnom tehnološkom postavkom za edukaciju učenika srednjih stručnih škola i visokoobrazovnih ustanova.

Nacionalna služba za zapošljavanje predstaviće sve vidove finansijske i nefinansijske podrške koju NSZ pruža korisnicima svojih usluga. Posebna pažnja biće posvećena programima dodatnog obrazovanja, čiji je osnovni cilj stvaranje mogućnosti za brže zapošljavanje i samozapošljavanje. Posetiocima će približiti programe stručne prakse i sticanja posebnih znanja i veština, program funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih, različite obuke koje organizuje u skladu sa potrebama tržišta rada i konkretnim potrebama poslodavaca.

Odbor za versku nastavu Arhiepiskopije Beogradsko-karlovačke zadužen je za koordinaciju rada veroučitelja u osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda. Upućuje veroučitelje u škole i prati nadzor njihovog rada.

Već šest godina za redom Odbor na Sajmu predstavlja i svoju izdavačku delatnost, kao i aktuelni sajt katiheta.net, na kome veroučitelji mogu da dobiju neophodne informacije za svoj rad u nastavi.

POLITEHNIKA, stručna škola za nove tehnologije, u programu aktivnosti ima i profesionalnu orjentaciju mladih i praćenje novih trendova u obrazovanju. Jedno od takvih je i tehničar za reciklažu – novo, vrlo perspektivno zanimanje. U zemljama članicama EU preko pet odsto radno sposobnog stanovništva zaposleno je upravo u industriji reciklaže, koju države finansijski snažno podržavaju. Predviđa se da će tako uskoro biti i u našoj zamlji u organizacijama koje se bave čuvanjem, transportom i skladištenjem industrijskog, komunalnog i opasnog otpada, kao i zaštitom životne sredine.

Republički geodetski zavod na Sajmu će predstaviti nova izdanja – “Boj na Kosovu” i “Napoleonova osvajanja”.

Ruski centar za nauku i kulturu „Ruski dom“ u Beogradu je državna instituciju koja ulazi u strukturu Federalne agencije za pitanja zajednice nezavisnih država, sunarodnika u rasejanju i međunarodnu društvenu saradnju (,,ROSSOTRUDNIČESTVO“) u Republici Srbiji.

Delatnost Ruskog doma je usmerena na očuvanje doprinosa ruske emigracije, jačanje prijateljskih, kulturnih, međunarodnih veza, popularizaciju ruskog jezika i ruskog obrazovanja u Srbiji .

U Ruskom domu se održavaju opšti, intenzivi i stručni tečajevi ruskog jezika, ruska muzička škola, dečije škole slikanja i narodnih igara, a radi i biblioteka.

Aktivnosti centra uključuju različite forume, konferencije, stručne seminare, prezentacije knjiga, književno-muzičke salone, umetničke izložbe i koncerte.

SAE Institut – sa 50 institucija u 28 zemlje Institut je danas najveća obrazovna mreža u oblasti kreativnih medija. U Beogradu SAE Institut ima pun program akademskih studija u partnerstvu sa Midlseks univerzitetom iz Londona, program jednogodišnjih studija sa diplomom SAE Instituta, ali i brojne sertifikovane kurseve za profesionalno usavršavanje. Na SAE Institutu u Beogradu radi se u malim grupama, mentorski, uz individualni rad u profesionalnim studijima, na najsavremenijoj opremi i softveru, po istom programu po kome su obrazovani najuspešniji producenti, animatori, montažeri, filmski umetnici.

Kao “Degree centar” SAE Institut nudi četiri programa: audio produkciju, digitalnu filmsku produkciju, WEB dizajn i programiranje i animaciju.

Stomatološki fakultet u Pančevu je prvi privatni stomatološki fakultet na našim prostorima i sledeće školske godine upisuje 16. generaciju studenata. Posetioci Sajma imaće priliku da se informišu o radu Fakulteta, uslovima upisa na sve studijske programe i zdravstvene specijalizacije, kao i o samom radu u oblasti zdravstvene zaštite koja se sprovodi na Fakultetu. Biće prikazani i brojni udžbenici iz svih oblasti stomatologije koje izdaje Fakultet.

SPONS SZTR iz programa izdvaja Kocku lavirint – Find the way.

TG Commerce d.o.o. predstavlja bele table sa metalnom emajliranom površinom kao i dva nova modela interaktivnih tabli.

Univerzitet u Beogradu je visokoškolska institucija sa najdužom tradicijom u jugoistočnoj Evropi. Nastavnici i saradnici Univerziteta u Beogradu čine najveći deo naučnog potencijala Srbije. Svojim ogromnim kadrovskim potencijalom Univerzitet povezuje, kroz zajedničke strateške projekte, najznačajnije naučne institucije u zemlji i ostvaruje bogatu saradnju sa velikim brojem visokoškolskih i naučnih institucija u svetu.

Na Sajmu obrazovanja i nastavnih sredstava predstaviće Mašinski fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Saobraćajni fakultet, Tehnički fakultet u Boru, Tehnološko-metalurški fakultet, Fakultet bezbednosti, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Farmaceutski fakultet, Filološki fakultet, kao i Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata.

Univerzitet u Kragujevcu na Sajmu će predstaviti svih 12 fakulteta koji se nalaze u njegovom sastavu. Zainteresovanim srednjoškolcima će u okviru Univerziteta u Kragujevcu svoje studijske programe predstaviti sledeći fakulteti Univerziteta u Kragujevcu: Agronomski fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet inženjerskih nauka. Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Fakultet medicinskih nauka, Fakultet pedagoških nauka,

Pravni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Fakultet tehničkih nauka,

Učiteljski fakultet, Filološko-umetnički fakultet i Fakultet za hotelijerstvo i turizam.

Trenutno na Univerzitetu u Kragujevcu studira preko 20 hiljada studenata na više od 119 studijskih programa, na svim nivoima studija, u svih pet naučnih i tri umetnička polja. Studijske programe realizuje više od 1.100 nastavnika i saradnika i blizu 600 istraživača.

Fakultet organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu jedan je od najsavremenije organizovanih fakulteta u regionu. U uslovima intenzivnih promena, FON je postao vodeća i referentna nastavno-naučna institucija u oblasti informacionih sistema i tehnologija, menadžmenta i organizacije. Sa tradicijom dugom preko 40 godina, FON danas upisuje preko 5000 studenata na 19 studijskih programa na osnovnim, master, specijalističkim i doktorskim studijama. FON pripada grupaciji tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Program Fakulteta koncipiran je prema programima renomiranih svetskih poslovnih škola i obuhvata izučavanje najsavremenijih naučnih disciplina.

FON je u februaru 2015. godine dobio akreditaciju za izvođenje nastave na svim nivoima studija na engleskom jeziku.

Fluks trade RV – među najznačajnijim novim stvarima koje izlažu su:

interaktivne table najnovije optičke tehnologije, Visualizer – uređaj koji predstavlja moderni digitalni episkop sa mnoštvom dodatnih funkcija, a na štandu će se naći i najnoviji 3D štampač. Posetioci će imati priliku da se upoznaju sa najmodernijim nastavnim sredstvima koje pokrivaju oblasti od predškolskog do visokoškolskog obrazovanja, setovima za rad u prirodi, za grupni rad učenika i demonstracionu nastavu. Poseban segment ove godine predstavljaju i digitalni sadržaji i interaktivni resursi sa edukativnim igrama.

Formatura – SuperŠkola je učionica na internetu namenjena đacima od petog do osmog razreda, koja đacima služi za lakše, bolje i kreativnije učenje od kuće, a roditeljima omogućuje predah od školskih obaveza. SuperŠkola obrađuje 4 predmeta – matematiku, srpski jezik, fiziku i hemiju. Osnovni sadržaj SuperŠkole su video lekcije koje su obogaćene ispisima, animacijama, slikama i drugim edukativnim sadržajima. Osim video lekcija, đacima su na raspolaganju i druge korisne funkcije – komunikacija sa nastavnicima SuperŠkole, postupno rešeni zadaci, testovi za proveru znanja i pripremu mature, riznica znanja sa multimedijalnim sadržajima. SuperŠkola će svim zainteresovanim posetiocima omogućiti sajamski popust na svoje usluge.

Cambridge English – sa više od 100 godina iskustva i stručnosti

Cambridge English ima jedinstveni pristup podučavanju, učenju i ocenjivanju engleskog jezika. Kombinuje iskustvo i stručnost organizacije Cambridge English Language Assessment i kompanije Cambridge University Press.

Organizaciju Cambridge English odlikuje pružanje obrazovne izuzetnosti, pružanje većih šansi učenicima, studentima i nastavnicima, kvalitetan kadar i promovisanju učenja jezika. Ispite položene u ovoj obrazovnoj instituciji priznaje više od 20 hiljada univerziteta, poslodavaca i vlada širom sveta.

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu – Odsek za tehnologije menadžmenta i projektovanje nameštaja i proivzoda od drveta ove godine obeležava 60 godina od osnivanja, a na Sajmu će predstaviti projekat školske stolice i stola.