Kako se epidemiološke prilike u Republici Srbiji nisu popravile, Odbor Beogradskog sajma knjiga je procenio da ne postoje uslovi za realizaciju manifestacije ni u planiranom decembarskom terminu.

Da bi ipak dao  doprinos književnoj sceni primereno uslovima, Odbor je odobrio književni program koji će biti realizovan sredinom decembra i putem medija predstavljen javnosti, u uverenju da će manifestacija u narednoj godini moći da bude realizovana u punom kapacitetu.