Nakon usvajanja Odluke Narodne skupštine Republike Srbije o ukidanju vanrednog stanja, Beogradski sajam je započeo sa preduzimanjem niza mera i aktivnosti kako bi postepeno normalizovao svoje poslovanje. Sajmovi i izložbe su neophodna „brza traka“ za oporavak ekonomije posle pandemije COVID-19, naročito za mala i srednja preduzeća, koja predstavljaju kičmu svake ekonomije i za koje su sajmovi i direktni susreti najznačajniji prodajni i marketinški kanal.

Međunarodna unija sajmova (UFI), objavila je dokument sa preporukama za ponovno otvaranje sajamskih izložbi i B2B susreta nakon pojave COVID-19. Predložene mere imaju za cilj da se sajamske manifestacije organizuju u kontrolisanom i sigurnom okruženju, kako za posetioce, tako i za izlagače i sve zaposlene. Beogradski sajam će se u svom budućem poslovanju i organizovanju sajmova, primenjivati sve navedene mere i preporuke.

Sajamska inudstrija u svetu, počinje postepeno da oživljava svoje aktivnosti. U tom smislu je u Kini, u gradu Hunanu od 30. marta do 5. aprila održan veliki sajam automobila, sa učešćem više od 100 različitih brendova koji su izlagali na površini većoj od 60 hiljada m2. Nakon Kine, dalji koraci u organizovanju sajmova i izložbi se preduzimaju i na najvećem evropskom sajamskom tržišu u Nemačkoj.

Na inicijativu Nemačkog udruženja sajmova (AUMA), usvojena su pravila koja su organizovanje sajmova odvojila od ostalih masovnih okupljanja, te je data mogućnost da se, uz sprovođenje posebnih mera, sajmovi mogu ponovno organizovati počevši od 30. maja. Sve ovo su ohrabrujući prvi znaci postepene normalizacije privrednog života.

Nadamo se da ćemo, u periodu koji je pred nama, ponovo uspešno organizovati sajmove i izložbe. Prvi korak u tom pravcu je planirano održavanje Sajma građevine SEEBBE od 24. do 27. juna na Beogradskom sajmu, pod sloganom „Snovi u osnovi“. Uspešno organizovanje ovog sajma, uz sve mere prevencije i kontrole epidemije koje se budu primenjivale, predstavljaće i pobedu svih nas, i naš doprinos ekonomskom i socijalnom oporavku naše zemlje.

Nastavimo da zajedno gradimo snove!