„Milunka Savić – ordenje i ožiljci“ autora Milana Bogojevića, ovogodišnji je veliki projekat izdavačke kuće „Glas Srbije“ iz Kraljeva. Promocija knjige zakazana je za subotu, 28. oktobar u 20 časova u sali „Borislav Pekić“.

Knjiga je zbog velikog broja fotografija i interesantnih dokumenata delimično biografska, ali sadrži i kratke romansirane priče, kojima autor popunjava istorijske praznine iz života Milunke Savić. On to čini na način koji je bio svojstven vojnicima-piscima iz Velikog rata – Stanislavu Krakovu, Stevanu jakovljeviću, Milanu Šantiću…

Aleksandar Diklić, jedan od recenzenata, kaže da Milan Bogojević Milunku Savić brani od zaborava, ali i da njegova odanost i ljubav ovo delo uzdižu iznad književnog horizonta i svrstavaju ga u red sopstvenog žanra – rodoljubivu literaturu bez naučnih ograda.

Istoričar Aleksandar Gajić zabeležio je da Milan Bogojević u knjizi predstavlja različite percepcije jednog momenta, osobe ili događaja u istorijskom kontekstu. On je Milunku posmatrao kao svog saborca, vojnika, kolegu koga ne bi ostavio na bojnom polju, ali i kao neko ko je veoma dobro znao šta je Milunka učinila za njega, njegovu porodicu, prijatelje, okolinu, narod.

Sam autor naglašava da je zadovoljan saradnjom sa izdavačkom kućom „Glas Srbije“ i veruje da će ovom knjigom uspeti da približi Milunku Savić srpskom narodu:

-Milunka Savić nije bila samo veliki heroj, bila je i predana majka i veliki humanista. Odškolovala je više od tridesetoro tuđe, mahom siromašne dece iz svog rodnog kraja, a imala je veoma skromna primanja. Interesantan je i podatak da je pored svoje biološke ćerke Milene, usvojila još dve ćerke. Upravo u ovim Milunkinim delima pronašao sam vezu i simboliku sa Majom Kovačević, izdavačem, jer – Maja je majka jedanaestoro dece. Čvrsto verujem da bi se i Milunka složila sa mnom, objašnjava Milan Bogojević.