Od 21. do 28. oktobra 2018. godine pod geslom JEDNAKI – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja predstaviće se na Beogradskom sajmu u hali 3A na prostoru od 1.000 m2.

Cilj predstavljanja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je informisanje javnosti o aktivnostima koje u okviru nadležnosti Ministarstvo sprovodi radi unapređenja kvaliteta života svih građana. Sve hale Beogradskog sajma su prilagođene za neometan pristup osobama sa invaliditetom.

U okviru štanda Ministarstva obezbeđen je izložbeni prostor na kojem će biti izložene slike i druga umetnička dela čiji su autori osobe sa invaliditetom, kao i staklene vitrina u kojima će biti izložene rukotvorine, nakit i različiti proizvodi koje su takođe izradile osobe sa invaliditetom i korisnici Ustanova socijalne zaštite.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u 2018. godini finansiralo realizaciju brojnih strateških projekata u oblasti pristupačnosti, među kojima je i adaptacija objekata Beogradskog sajma čime će ceo objekat po prvi put od osnivanja postati dostupan omogućavanjem nesmetanog kretanja osobama sa invaliditetom kroz sve hale Beogradskog sajma.

Na Beogradskom sajmu u okviru štanda Ministarstva predstaviće se:

  1. Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom – NOOIS
  2. Udruženje preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Srbije – UIPS
  3. Republički zavod za socijalnu zaštitu
  4. Komora socijalne zaštite
  5. Asocijacija centara socijalne zaštite
  6. Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
  7. Nacionalna služba za zapošljavanje
  8. Inspektorat za rad
  9. Republička agencija za mirno rešavanje radnih sporova
  10. Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

Tokom Sajma će kroz brojne radionice, kulturno-umetničke programe, okrugle stolove i slično osobe sa invaliditetom predstaviti svoj rad i rad svih 35 Saveza i 565 udruženja OSI iz cele Srbije, a učestvovaće i gosti iz zemalja regiona.