GRID - grafičko inženjerstvo i dizajn, Novi Sad

Na DEPARTMANU ZA GRAFIČKO INŽENJERSTVO I DIZAJN Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu izučavaju se grafičke tehnologije u tehničko-tehnološkom, ali i estetskom i ekonomskom smislu putem predmeta koji se bave tehnologijama štampe i reprodukcije, oblikovanjem i projektovanjem svih vrsta grafičkih proizvoda, izradom multimedijalnih sadržaja (tekst, slike, grafike, animacije, video i audio sekvence), izradom ambalaže i sl.

Ova struka obrazuje buduće inženjere grafičkih tehnologija i dizajna za rešavanje sve složenijih zadataka koji prožimaju sve faze ciklusa grafičke proizvodnje. Od prvog koraka oblikovanja i projektovanja grafičkih proizvoda preko njihove efikasne i kvalitetne izrade uz uvažavanje ekoloških postupaka proizvodnje u cilju povećanja stepena reciklaže i ponovnog korišćenja svih materijala.

GRID - grafičko inženjerstvo i dizajn, Novi Sad

Predavanja i vežbe su interaktivnog karaktera i odvijaju se u moderno opremljenim učionicama fakulteta i u okviru GRID Grafičkog centra, najopremljenijeg laboratorijskog prostora korišćenog za edukativne svrhe na visokoškolskim ustanovama ovog tipa kako u zemlji tako i u okruženju.

Departman se na Grafimi 2019. predstavlja kroz seriju predavanja, kako bi posetioci imali predstavu o aktuelnostima na tržištu i novitetima u obrazovnom procesu.