„Politikina“ nagrada za najbolji izložbeni projekat u Srbiji u 2021. godini dodeljena je Vladanu Radovanoviću za izložbu „A galaksija okolo sija“, održanu u hali 4 Beogradskog sajma tokom septembra 2021.

Umetnički žiri procenio je da je „reč o jedinstvenom projektu u našoj umetnosti, tačnije sintezijskom radu koji je nastajao i uobličavao se u dugom vremenskom periodu i koji je zbog složenosti tehničkih uslova mogao biti izveden tek u današnje vreme. Sam rad je sastavljen od slike, skulpture, animacije, teksta i muzike ali obuhvata i arhitekturu, svetlost, taktilnost i kretanje posmatrača. Ovaj složeni rad je na neki način kruna karijere umetnika koji je na našoj umetničkoj sceni prisutan skoro sedamdeset godina i koji je svojim nekonvencionalnim pristupom i beskompromisnim stavom uspeo da spoji izuzetnu teorijsku misao i praktičan rad“.

Po rečima samog autora, realizacija ove kompleksne interaktivne izložbe – instalacije, koja je, zbog složenosti i tehničko-tehnoloških zahteva, „u glavi autora“ bila koncipirana decenijama, bila je moguća tek kad su se stvorili odgovarajući prostorni i svi drugi neophodni uslovi, kakve je mogao da obezbedi samo Beogradski sajam.