Konkurs je organizovan povodom Svetskog dana sajamske industrije koji se svake godine održava početkom juna meseca. Cilj je bio da se putem umetničke fotografije Beogradski sajam predstavi na zanimljiv i kreativan način.

Kao priređivač konkursa pod pokroviteljstvom Foto saveza Srbije, Beogradski sajam obaveštava zainteresovane da je u predviđenom roku stiglo šest autorskih radova sa ukupno 31 fotografijom.

Obzirom na kratak rok koji se odrazio na broj pristiglih radova, nije bilo moguće izvršiti rangiranje prema članu 23. Pravilnika o izložbama u Foto savezu Srbije.

Kao zahvalnost na uloženom trudu i vremenu, Beogradski sajam će učesnicima konkursa čiji su radovi pristigli dodeliti počasne godišnje propusnice.

U nameri da nastavimo sa podrškom autorima umetničke fotografije i sledeći put omogućimo više vremena za rad kako bi postigli zadovoljavajuće rezultate rada pojedinaca do sledećeg Svetskog dana sajamske industrije, koji će se održati 5. juna 2019. godine, organizovaćemo posete zainteresovanih autora Beogradskom sajmu. Na taj način ćemo omogućiti da fotografije mogu nastati u toku cele jedne godine u raznovrsnom spektru ambijenata i aktuelnih događaja. Beogradski sajam će u saradnji sa Foto savezom Srbije o ovim aktivnostima blagovremeno dati obaveštenje.