Deset godina uspešne realizacije projekta Evropska mreža preduzetništva (EEN), ključnоg instrumenta strategije EU za podizanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Evropi, obeleženo je dodelom priznanja kompanijama koje su na najbolji način iskoristile usluge mreže i potpisale poslovne ugovore sa firmama iz inostranstva.

Tom prilikom, Beogradski sajam se našao među kompanijama kojima je odato posebno priznanje za učestvovanje u sprovođenju projekta EEN u Srbiji.

EEN mreža, koji finansira EU od 2008. godine, aktivna je u preko 60 zemalja širom sveta, okuplja 3000 eksperata koji dolaze iz više od 600 organizacija i predstavlja jedan od najznačajnijih i najodrživijih projekata EU. Cilj EEN je da kroz besplatne usluge malim i srednjim preduzećima pomogne da što lakše i brže pronađu ino-partnere za svoje međunarodne poduhvate. Na raspolaganju su im mogućnosti povezivanja sa distributerima, dobavljačima, partnerima u proizvodnji, inovacijama, razmeni tehnologija, franšizingu, kao i učešće na međunarodnim poslovnim susretima, u poslovnim misijama, podrška za razvoj inovativnih ideja, informisanje o dostupnim programima EU, edukacija o sektorskim politikama i zakonodavstvu EU.

Srbija je u EEN uključena od samog početka, a usluge ove mreže koristilo je skoro 17.000 srpskih i malih i srednjih preduzeća.