Kompanija „Beogradski sajam“ i kompanija „charge&GO“, regionalna platforma i mobilna aplikacija sa mrežom punjača, koja uključuje i hiljade punjača širom Evrope koji su deo partnerske mreže, potpisali su 15. maja 2022. godine Pismo o namerama za poslovnu saradnju.

Tim dokumentom „Beogradski sajam“ iskazuje interesovanje za podršku zelenim tehnologijama u automobilskoj industriji, podržavajući istovremeno i koncepcijske i tržišne intencije aktuelnog sajma automobila DDOR Eco BG Car Show 07.

Dve strane u Pismu konstatuju zainteresovanost da podrže elektromobilnost kao modernu, klimatski prihvatljivu tehnologiju i partnersku nameru da sarađuju na instalisanju i radu opreme za brzo punjenje električnih automobila u Srbiji. Saradnja podrazumeva i stvaranje preduslova za razvijanje koncepta uspostavljanja stanica za punjenje električnih automobila u krugu Beogradskog sajma.

Ugovor su potpisali direktor Sektora organizaciono-tehničke podrške i logistike „Beogradskog sajma“ Miloš Opsenica i direktor kompanije „charge&GO“ Miloš Kostić.