Beogradskom sajmu srećan 85. rođendan

Može se reći da je istorija sajmova i sajamske delatnosti, od antičkih vremena do danas, duža i veća od svih sajmova zajedno, ali 85 godina Beogradskog sajma duže je i veće od svake pa i vlastite istorije.

Postoje i danas veliki svetski sajmovi čija tradicija ima korene još u srednjem, 15. ili 16. veku, ali ne postoji ni jedan koji bi duh, energiju, snagu, strast, tragediju, bol i radost svoje tradicije smeo da uporedi sa onom, osamdesetpetogodišnjom Beogradskog sajma.

Uz sve to, čak i neverovatnih 85 godina postojanja Beogradskog sajma mnogo je, mnogo manje od toliko godina njegovog stvarnog života. Mnogi su mislioci u hodu civilizacije objašnjavali da nije važno koliko godina si proživeo, nego šta si dobro i korisno učinio tokom svakog sekunda svoje (dugo)večnosti. Beogradski sajam već 85 godina dokazuje da je to tačno.

Još od trenutka prvog otvaranja kapija za domaći ali i mnoge daleke svetove, 11. septembra 1937. godine, Beogradski sajam je počeo da trasira ne samo trgovačke nego i međudržavne veze na sve četiri strane sveta. Već prva sajamska manifestacija, održana na današnjem Starom sajmištu, na više nivoa je predstavljala fenomen u evropskim okvirima.

Od tada do danas, probijajući se kroz tesnac između istorijskog pakla i plodonosnih vrtova uspešne civilizacije, Beogradski sajam je promenio lokaciju, širio infrastrukturu, unapređivao usluge i pomerao standarde, bio jedan od predvodnika u kreiranju i realizaciji privrednog života i tržišnog ambijenta zemlje, bio i ostao ključna spona srpske privrede sa svetom.

Dok je, za to vreme, oko Beogradskog sajma proticalo čak sedam država i političkih sistema, dajući mu oreol pomalo nadnaravnog čuvara svih moći, vrlina i uspeha ovog podneblja, Sajam je, pored osnovne, privredne delatnosti, ponosno doprinosio i u sportu, kulturi, nauci i obrazovanju, ugošćavao velike ljude zahvaljujući kojima je i opstajao i male ljude koje je tako povezivao sa svetom, postajući i sam mesto koje je video ceo svet.

Od gonga koji je označio početak prve sajamske manifestacije, tog 11. septembra 1937, Sajam je prigrlio oko 520 hiljada izlagača iz čak 180 država, iz svakog kutka planete Zemlje, ugostio gotovo 65 miliona posetilaca, organizovao više od 3400 sajamskih manifestacija različitih profila i formata, koji su u proseku privlačili po dvadesetak hiljada ljudi.

Već devetu deceniju, zaposleni, saradnici, partneri i svi drugi koji su sa Beogradskim sajmom ostvarili toplinu poslovnog uspeha i prijateljskog odnosa, svakim novim danom spremno ulaze u nove i veće poduhvate, potkovani znanjem i iskustvom, s namerom da i svaki sledeći rođendan dočekaju kao uspešna i još uspešnija kompanija, ukazujući dobrodošlicu starim i novim izlagačima i posetiocima.

Beogradskom sajmu srećan 85. rođendan!