Beogradski sajam, regionalni lider u sajamskoj delatnosti i jedan od najstarijih i najuglednijih članova svetske zajednice velikih sajmova, izražava nezadovoljstvo povodom izrazito negativnih asocijacija i utisaka koje je u jednom delu javnosti izazvala priprema najveće sajamske hale za prijem najblaže inficiranih virusom „covid-19“.

Iako ima sasvim drugu namenu, medicinska struka je, sledeći prethodna slična iskustva, procenila da je upravo monumentalna Hala 1 Beogradskog sajma svojom veličinom i infrastrukturom znatno pogodnija za zbrinjavanje inficiranih nego neke druge lokacije, uključujući i medicinske ustanove. Takav izbor u ovako delikatnom slučaju za Beogradski sajam je mogao da bude samo kompliment.

Međutim, neumesnim aluzijama i naglašavanjem negativnog utiska o jednoj objektivno osetljivoj, iznuđenoj i, pre svega, privremenoj situaciji, i to na samom početku ogromnog posla koji je trebalo obaviti, stavljeni su u negativan kontekst i celokupna delatnost ove uzorne kompanije, njen međunarodni ugled, društvena i poslovna moralnost, ali i višedecenijska istorija njenih humanitarnih aktivnosti. I zamagljena je suština jednog velikog problema.

Stavljajući državi, društvu i građanima na raspolaganje svoje najvrednije materijalne i ljudske resurse, Beogradski sajam je, kao i mnogo puta do sada, pokazao da je pouzdan oslonac u kriznim situacijama. Bilo je tako i u godinama sankcija međunarodne zajednice, i za vreme NATO bombardovanja, i kada je trebalo zbrinuti stotine žrtava poplava, i u desetinama drugih slučajeva kada je Beogradski sajam u svojim halama uspešno i nesebično organizovao i distribuirao humanitarnu pomoć onima kojima je bila potrebna.

Odijum koji su prve slike iz hale Beogradskog sajma izazvale u javnosti razumljiv je, ali to nije ni slika ni perspektiva ove kompanije. To je bila slika borbe protiv potencijalne nacionalne tragedije, u kojoj ne pobeđuje zluradost nego sloga. A Beogradski sajam je, kao i uvek, u toj borbi u prvim redovima.