For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept

Muzej moderne umetnosti u Njujorku (The Museum of Modern Art, MoMA) је ne samo prvi muzej moderne umetnosti u SAD (1929), nego i jedan od najuticajnijih muzeja moderne umetnosti u svetu. Muzejska kolekcija predstavlja vrhunski pregled moderne i aktuelne umetnosti, koja obuhvata dela arhitekture, dizajna, crteže, slike, skulpture, fotografije, grafike, ilustracije, film i elektronske medije.

Na jednom takvom mestu i u takvom okruženju, svoje mesto našao je i Beogradski sajam, i to u okviru izložbe “Prema konkretnoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980”, koja traje od 15. jula ove godine i trajaće sve do 15. januara iduće.

Ova kompleksna izložba posvećena pretežno dizajnerskom sloju i značenju pre svega betonskih građevinskih i arhitektonskih rešenja diljem bivše države (od svima dobro poznatih betonskih stambenih i poslovnih kula, institucija različitog profila, sportskih objekata, do širokog i reprezentativnog polja betonske spomeničke arhitekture…), ali i običnim predmetima (telefoni, stolice i sl.) za svakodnevnu upotrebu, koji su na svakom planu bili simboli istorijskog trenutka, shvatanja svakovrsnog “regionalnog” nasleđa ali i jedinstvenih perspektiva prostora između Triglava i Đevđelije. Primera radi, čak se i karte za ovaj izložbeni hepening u srcu Menhetna prodaju u legendarnom crvenom kiosku, u kakvom su se prodavale još legendarnije viršle, štampa i sl.

Beogradski sajam, za ono vreme čudesan konstrukciono-građevinski poduhvat, predstavljen je promotivnim plakatom povodom 2. Međunarodnog sajma tehnike iz 1958. godine, te skicom idejnog rešenja i video-prilogom o izgradnji buduće centralne hale, one sa oznakom 1, Beogradskog sajma i podsećanjem na njene autore.