Beogradski sajam i Romexpo iz Bukurešta, najveći rumunski sajam, potpisali su Memorandum o saradnji. Oba sajma su članovi Međunarodne unije sajmova – UFI i Unije sajmova centralne Evrope – CEFA, tako da su zaključivanjem Memoranduma formalizovali saradnju i podigle je na viši nivo.

Memorandumom je predviđeno da obe kompanije zajednički rade na promovisanju sajmova i izložbi koje organizuju, da zajednički organizuju sajmove i izložbe ako za to postoje mogućnosti, kao i da razmenjuju sve informacije koje doprinose podizanju standarda u sajamskom poslovanju. Ovakvim poslovanjem sajmovi doprinose jačanju i daljem unapređenju ekonomskih odnosa dve prijateljske zemlje.

Beogradski sajam će u narednom periodu nastojati da ovakav vid saradnje ostvari i sa drugim sajamovima u regionu i Evropi.