PacktechMeđunarodni sajam ambalaže, mašina za pakovanje i opreme za prehrambenu industriju PACKTECH EXPO Balkan, 15. po redu, održava se na Beogradskom sajmu od 28. septembra do 1. oktobra. Sajam organizuje preduzeće A&L Expo, a pokrovitelj manifestacije je Asocijacija proizvođača i snabdevača ambalaže i mašina za pakovanje.

Na ovoj poslovnoj manifestaciji izlagači predstavljaju najrazličitije mašine i opremu za pakovanje i proizvodnju ambalaže, sve vrste ambalaže, materijala, sredstava i gotovih proizvoda koji se koriste za pakovanje u industriji i domaćinstvima. Izlagači sa posebnom pažnjom predstavljaju dostignuća i nove tehnologije u ovoj oblasti.