Beogradski sajam nekada

Pre tačno 82 godine, na današnji dan, Beogradski sajam je otvorio svoje kapije, i na taj način trasirao trgovački put prestonice ka regionu.

Na današnjem Starom sajmištu održana je prva sajamska manifestacija koja je predstavljala fenomen u evropskim okvirima, odlično prihvaćen od strane domaćih i inostranih učesnika i posetilaca.

Od tada do danas, Beogradski sajam promenio je lokaciju, širio infrastrukturu, unapređivao usluge i pomerao standarde, trajno unapređujući privredu i društvo u celini.

Tokom 82 godine duge istorije, Beogradski sajam je ugostio više od 60 miliona posetilaca, organizovao više od 3.000 sajamskih manifestacija sa oko 500.000 izlagača iz 180 država.

Kao tekovina našeg društva, Beogradski sajam je svojom istorijom i radom obeležio ceo jedan vek i ostao ključna spona srpske privrede sa svetom.