Poziv za učešće na foto-konkursu „Beogradski sajam – mesto koje je video ceo svet” pod patronatom Foto-saveza Srbije

Foto-konkurs za profesionalne i amaterske fotografe

Beogradski sajam, kao mesto susreta ljudi i različitih kultura, već duže od 80 godina predstavlja centralno mesto na mapi grada Beograda. Međunarodna unija sajmova (UFI) proglasila je 06. juni 2018. godine kao dan kada se obeležava i slavi ova privredna grana u celom svetu. Taj dan obeležavamo kao Svetski dan sajamske industrije.

Očekujemo prispeće fotografija koje na zanimljiv, kreativan i umetnički način predstavljaju Beogradski sajam kao „Mesto koje je video ceo svet“. Fotografije u svom izrazu mogu da obuhvate različite aspekte sajma i sajamske delatnosti kao što su: arhitektura i prirodno okruženje; događaji – sajamske i sve druge manifestacije (eksponati, štandovi, detalji, reklame…); ljudi – posetioci, izlagači (pojedinci, masovne scene, emocije …) kao i  sve druge teme  kojima je fokus Beogradski sajam i njegova osnovna delatnost,  i to u periodu od  01. januara 2015. godine.

Rok za dostavu prijava i fotografija je 25. maj 2018.

Ovde možete da preuzmete Poziv za učešće i pristupni formular