Reč, dve o izlagačima: KUTJEVO

Vlasnici podruma menjali su se kroz vekove, ali vinska proizvodnja i tradicija kutjevačkog kraja su sačuvani. Počeci sežu u davnu 1232. godinu kada je sagrađen Kutjevački podrum, jedan od najstarijih podruma u jugoistočnoj Evropi.