1 – 4. septembar 2022.

Organizacija najvećeg, četvorodnevnog sajma vina u Beogradu događa se u vreme kada najvažnija ekonomska i društvena inicijativa svestranog povezivanja zemalja Zapadnog Balkana – Open Balkans – počinje davati prve opipljive rezultate.

ORGANIZATOR

BEOGRADSKI SAJAM

Tel. +381 11 2655-239, 2655-866, 2655-464, +381 63 209-720
e-mail: ob-winefair@sajam.rs